Praat mee over gebiedsmarketing in de gemeente West Betuwe

Gepubliceerd op: 28 april 2021 14:00

Met gebiedsmarketing wil de gemeente West Betuwe haar gebied sterker en als één geheel op de kaart zetten. Het verduidelijkt de kwaliteiten van het gebied. En dat vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners, ondernemers, talenten en toeristen. Op donderdag 6 mei praat de gemeenteraad online met inwoners en stakeholders uit de gemeente over gebiedsmarketing.

De gemeente West Betuwe ontwikkelt een plan voor gebiedsmarketing. De eerste stap hierin was het maken van een canvas. Hierop staat globaal aangegeven wat de belangrijkste kwaliteiten van de gemeente zijn. En welke doelgroep de gemeente wil bereiken met de gebiedsmarketing.

Aan de hand van een eerste versie van het canvas heeft de gemeente gesprekken gevoerd met externe stakeholders, zoals ondernemers in de vrijetijdssector en maatschappelijke organisaties. Via een online vragenlijst konden ook inwoners meedenken. Ruim 500 inwoners hebben deze ingevuld. Op basis van de gesprekken en de resultaten van de vragenlijst is het canvas verder aangescherpt.

Op 6 mei krijgt de gemeenteraad meer informatie over gebiedsmarketing en het proces dat tot nu toe is doorlopen. Tijdens deze avond gaan de raadsleden ook met inwoners en stakeholders in gesprek over dit onderwerp. Zij hebben de gelegenheid om nog ideeën mee te geven voor de gebiedsmarketing en het canvas.

Uiteindelijk leidt alle opgehaalde informatie tot een adviesdocument. Hierin staan de grote lijnen voor de gebiedsmarketing van de gemeente West Betuwe. Op 28 september 2021 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over dit adviesdocument. Hierna kan gestart worden met de uitvoering van de gebiedsmarketing.

Praat mee

Iedereen kan meepraten in de digitale vergadering over gebiedsmarketing van de gemeente West Betuwe. Aanmelden kan tot woensdag 5 mei 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Wilt u alleen meekijken? Dan kunt u de livestream volgen. Vanaf 21.00 uur staat het onderwerp gebiedsmarketing op de agenda.