Overlijden Fred Kloppenborg

Gepubliceerd op: 29 september 2020 20:55

Geachte raadsleden, andere aanwezigen en luisteraars,

"Met groot verdriet hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van Fred Kloppenborg". Met deze zin gaven zijn vrouw en kinderen kennis van het overlijden een voormalig lid van onze gemeenteraad.

Fred Kloppenborg werd in 2008 (dus tussentijds) lid van de gemeenteraad van Lingewaal voor de PvdA. Hij liet zich kennen als rechtgeaard sociaaldemocraat, een sociaal bewogen mens, die zich oprecht boos kon tonen bij onrecht. Hij bouwde in de gemeenteraad veel gezag op door zijn manier van optreden. Hij trad niet direct op de voorgrond, was misschien zelfs bescheiden. Maar door zijn houding en gedrag liet hij zien hoe hoog hij het ambt van volksvertegenwoordiger opvatte. Hij bestudeerde op een gewetensvolle manier de stukken, legde de vinger bij zaken die volgens hem niet klopten, maar wist ook tegelijkertijd ook lastige zaken bespreekbaar te maken. En minstens zo belangrijk, hij zocht en vond verbinding met zijn collega-raadsleden en collegeleden, waardoor er ook resultaten konden worden geboekt. Als persoon was hij een vraagbaak en steunpilaar voor een ieder die op zijn weg kwam. Als het moest, kon hij ook een duidelijke streep trekken, bijvoorbeeld wanneer het ging om integriteit.

Zijn brede interesse en belezenheid brachten met zich mee dat hij zijn bijdragen, al dan niet gelardeerd met voorbeelden en op z'n tijd ook humor, boeiend wist te brengen. Er werd naar hem geluisterd, omdat hij een goed inhoudelijk verhaal te vertellen had. Ongetwijfeld zal zijn beroep als leraar een rol hebben gespeeld, zodat hij kwesties op een heldere manier kon uitleggen.

Een illustratie van de gezaghebbende positie die hij heeft opgebouwd, was de brief die hij in juni 2019 opstelde. Namens de gemeenteraad en het college bracht hij daarin de zorgen over de komst van een militaire radartoren in Herwijnen onder de aandacht van leden van de Tweede Kamer. Iedereen vond het logisch dat hij de opsteller was van de brief.

Al met al is Fred Kloppenborg voor de gemeentepolitiek van Lingewaal en later ook West Betuwe van grote waarde geweest door zijn uitstraling van rust, kennis en gevoel voor goede verhoudingen. Zijn ziekte dwong hem om vorig jaar om deze tijd afscheid te nemen van de gemeenteraad. Dat was een moeilijke beslissing, te meer omdat hij het ook moeilijk vond om dingen over zijn ziekte met anderen te delen.

Door zijn heengaan verliezen wij een maatschappelijk betrokken mens, van wie wij weten dat hij graag in de eerste periode van de gemeente West Betuwe er zijn schouders onder had willen zetten. We gedenken hem met respect en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere verwanten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Ik verzoek u hem nu in stilte te gedenken.