Oordeelsvorming op 19 mei

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 16:40

Op 19 mei is de oordeelsvorming van de gemeenteraad. Er zijn twee voorrondes tegelijkertijd. Deze vinden digitaal plaats en zijn live mee te kijken. Inspreken over een van de onderwerpen kan ook. Meldt u dan voor maandag 18 mei 12.00 uur aan bij de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad op 19 mei over praat. 

Voorronde 1 | 20.00 uur

Aanpak van het sluipverkeer A2 Beesd

In de gemeente West Betuwe gebruiken automobilisten regelmatig sluiproutes. Bijvoorbeeld als er file staat op de snelweg (de A2 of de A15). De sluiproutes lopen door de dorpen heen. Sinds een aantal jaar neemt het overlast van dit sluipverkeer toe. Ook in Beesd.

Om het sluipverkeer in Beesd te verlagen, heeft het college drie opties bedacht. Deze moeten de negatieve gevolgen van sluipverkeer op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in onze kernen aan de A2 verminderen. De opties zijn:

Optie 1: snelheidsremmers, eenrichtingsverkeer op de A. Kraalweg in Beesd en monitoring.
Optie 2: verkeerslicht op de Boutensteinseweg op het viaduct over de A15.
Optie 3: eenrichtingsverkeer Schuttersweg en de A. Kraalweg in Beesd.

Het college adviseert om optie 1 uit te voeren. De kosten hiervan passen binnen het budget. Ook adviseert het college om de kosten voor optie 2 mee te nemen in de perspectiefnota, zodat die later wordt uitgevoerd. Het college heeft geen voorkeur voor optie 3.

Informatienota MIRT-verkenning A2 traject Deil-Vught

De A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught is een van de grootste fileknelpunten in Nederland. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het programma A2 opgezet. Bij dit project zijn verschillende gemeenten, waaronder de gemeente West Betuwe, betrokken.

De inwoners van West Betuwe hebben namelijk dagelijks last van de slechte doorstroming op de A2. Het sluipverkeer door de gemeente tast de leefbaarheid en veiligheid in de kernen (Waardenburg en Beesd) aan. Daarnaast hebben de inwoners van Waardenburg direct te maken met de gevolgen van het verbreden van de A2. Het is van belang dat de gemeente West Betuwe voldoende invloed heeft op dit hele proces en de mogelijke gevolgen hiervan.

Wegsleepverordening West Betuwe 2020

In de wegsleepverordening staan regels voor het wegslepen van voertuigen als dit nodig is voor de verkeersveiligheid. Op dit moment zijn de regels van de drie oud-gemeenten nog van actief. Dit moet een geharmoniseerde verordening voor de gemeente West Betuwe worden. Deze geharmoniseerde wegsleepverordening ligt nu voor aan de raad.

Bestemmingsplan elektriciteitsregelstation Leuven

In 2018 heeft Liander aan de oud-gemeente Lingewaal gevraagd om het elektriciteitsregelstation – dat tegen de A15 bij Vuren aanligt – uit te breiden. Het regelstation moet uitbreiden om genoeg elektriciteit aan alle klanten te kunnen bieden. De gemeente Lingewaal besloot hier in 2018 al aan mee te werken. Maar wel met een aangepast bestemmingsplan.

Namens het Ministerie van Defensie is op het bestemmingsplan een zienswijze gegeven. Dit ging om de maximale bouwhoogte op de locatie van het regelstation. Deze bouwhoogte is nu verlaagd van 40 naar 34 meter. Het bestemmingsplan voldoet nu aan de zienswijze. Het college ziet geen reden om niet met het bestemmingsplan in te stemmen. Dit ligt daarom nu voor aan de raad.

Voorronde 2 | 20.00 uur

Recreatie en toerisme

Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is een beleidsvisie recreatie en toerisme nodig. Op dit moment is namelijk het beleid van de drie oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal nog actief. Bij het opstellen van de nieuwe beleidsvisie zijn verschillende partijen – zoals ondernemers, samenwerkingspartners en inwoners – actief betrokken.

Verduurzaming en renovatie dak dorpshuis Asperen

Het bestuur van het dorpshuis in Asperen heeft aangegeven het dorpshuis verder te willen verduurzamen. Het bestuur wil eerst het dak renoveren en er daarna zonnepanelen op plaatsen. Hiervoor moet de raad een geldbedrag beschikbaar stellen. Tijdens de oordeelsvorming spreekt de raad hierover.

Concept-RES FruitDelta Rivierenland

Landelijk zijn er in het Nationale Klimaatakkoord afspraken gemaakt over duurzame energie. Het landelijke doel is om in 2030 35 TWh aan groene energie op te halen. De concept Regionale Energiestrategie (RES) FruitDelta Rivierenland geeft aan wat de regionale bijdrage is aan deze landelijke afspraken.

Dertig RES-regio's bieden op 1 juni 2020 hun concept RES-bod aan bij het Nationaal Programma RES. Samen moet de elektriciteitsbijdrage van alle regio's in 2030 optellen tot het landelijke doel van 35 TWh. De eerste bijdrage aan dit landelijke doel van regio FruitDelta Rivierenland, waar de gemeente West Betuwe bij hoort, is 0,632 TWh. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met dit concept RES-bod.

Nota reserves en voorzieningen West Betuwe

In de nota reserves en voorzieningen van de gemeente West Betuwe staan spelregels voor het gebruik van de financiële reserves. Wanneer gebruiken we de reserves? En welke voorwaarden zitten daaraan vast? Door de nota vast te stellen, houdt de gemeente hierin één lijn aan.

 

Praat mee met de raad!

Inspreken over een van de onderwerpen waar de raad op 19 mei een oordeel over vormt? Meld je dan voor maandag 18 mei 12.00 uur aan via griffie@westbetuwe.nl.