Oordeelsvorming op 17 januari

Gepubliceerd op: 12 januari 2023 10:01

Op dinsdag 17 januari is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 31 januari.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 16 januari 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Voorbereidingsbesluit Plantage fase 3

De woonwijk De Plantage in Meteren groeit. In februari 2022 stelde de raad al een voorbereidingsbesluit voor de derde fase van de wijk vast. Dat betekent dat er geen andere plannen mogen komen die de ontwikkeling van de wijk in de weg zitten. Fase 3 bestaat nu uit twee delen. Dit zijn de Noordoost en Zuidoost. Daarom moet nu een nieuw voorbereidingsbesluit genomen worden.

Herontwikkeling veilingterrein Deilseweg 7, Geldermalsen

Het bedrijf FruitMasters wil 8.000 m2 aan bedrijfsgebouwen op het veilingterrein slopen. En daarna 20.000 m2 bedrijfsgebouwen terug bouwen. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van het bedrijf. Daarom moet de raad beslissen over een wijziging in dit bestemmingplan.

Gemeenschappelijk lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland

Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking tussen de 8 gemeenten in de regio. Namens die 8 gemeenten zit er 1 persoon in het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Dit was de burgemeester van Tiel, de heer Beenakker. De raad beslist nu of hij opnieuw benoemd kan worden tot en met maart 2026.

Zienswijze kaderbrief GGD

Met de Kaderbrief 2024 informeert de GGD gemeenten over ontwikkelingen in hun beleid in het jaar 2024. En over de kosten en risico's die daaraan verbonden zijn. De gemeente kan hierop reageren met een zienswijze. Om de kosten en risico's te beperken.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

De gemeenteraad praat over de belastingen. Eerst over de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023. Daarin staan de regels voor het kwijtschelden van belastingen. Hierna praat de raad over de onroerendezaakbelastingen (OZB). Op 20 december 2022 stelde de gemeenteraad de OZB-tarieven voor 2023 vast. De tarieven moeten nu verlaagd worden. Hiervoor moet de raad de verordening wijzigen.

Verlenging overeenkomst accountant

Deloitte Accountants is de accountant voor de gemeente. De gemeenteraad gunde Deloitte de opdracht voor de jaren 2020 tot en met 2022. De auditcommissie van de gemeenteraad stelt nu voor om dit voor 1 jaar te verlengen.

Avri papierinzameling door verenigingen en incontinentiemateriaal

De gemeenteraad wil graag met het college praten over de Avri. Dit gaat over de papierinzameling door verenigingen in de gemeente. En over de inzameling van luiers- en incontinentiemateriaal.

Bekijk de hele agenda