Oordeelsvorming op 14 juni

Gepubliceerd op: 08 juni 2023 12:06

Op woensdag 14 juni is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 27 juni.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 13 juni 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Beleidsplan Licht in Betuwe 

Met het beleidsplan Licht in de Betuwe komt er een plan om te zorgen dat de verlichting in de gemeente op orde is. De gemeente West Betuwe heeft in haar gebied in totaal meer dan 10.000 lichtmasten staan. In het beleidsplan staat de visie voor alle lichtbronnen in de openbare ruimte. Zodat deze bijdragen aan een leefbare, duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte.

Bestemmingsplan Groeneweg, naast nummer 31, Buurmalsen

Op de locatie Groeneweg, naast nummer 31, in Buurmalsen mag nu maar 1 woning staan. Er ligt een verzoek om hier nog 2 woningen bij te bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Aanpak milieuprobleem in combinatie met gebiedsontwikkeling en energietransitie The Dutch

Bij golfbaan The Dutch is sprake van vervuilde grond. Het duurzaam en veilig opruimen hiervan is een groot en duur project. Voordat dit klaar is, wil een initiatiefnemer op het terrein een zonneweide aanleggen, om kosten van het opruimen te dragen. The Dutch en de initiatiefnemer vragen de gemeente nu om financiële hulp. Dit in de vorm van een lening die ze binnen 7 jaar terugbetalen uit de opbrengsten van de zonneweide.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om verordeningen op te stellen voor de uitvoering van het sociaal domein. Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Voor de gemeente West Betuwe moet een aantal artikelen in de huidige verordening aangepast worden.

Wijziging Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe voert verschillende diensten uit voor de gemeente West Betuwe (en Tiel en Culemborg). Zoals facilitaire zaken en ICT. Op 24 november 2022 besloot het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe om taken op het gebied van financieel en HR-advies terug te leggen bij de gemeenten. Om dit rond te krijgen, moet de gemeenschappelijke regeling aangepast worden.

Eerste wijziging legesverordening

Met ingang van 1 juli worden de relevante onderdelen van de wet Digitale Overheid ingevoerd. Als gevolg daarvan moet het tarief voor rijbewijzen in de tarieventabel in de Legesverordening aangepast worden.

Bekijk de hele agenda