Oordeelsvorming op 13 april: waar praat de raad over?

Gepubliceerd op: 08 april 2021 14:50

Op dinsdag 13 april is er 1 oordeelsvormende vergadering. Deze vindt digitaal plaats. De vergadering start om 20.00 uur en is live te volgen. Wilt u tijdens de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 12 april 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Wat is oordeelsvorming?

In een oordeelsvormende voorronde komen (vaak meerdere) onderwerpen aan bod, waarover de raads- en burgerleden met elkaar in debat gaan. Ook kunnen ze vragen stellen aan de wethouder. Per onderwerp besluiten de fracties vervolgens of een raadsvoorstel klaar is om naar de besluitvormende raad door te gaan. 

Bestuurlijke agenda Werkzaak

De gemeente West Betuwe werkt samen met andere gemeentes in de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Werkzaak helpt mensen bij het vinden en houden van werk. Hiermee voert de organisatie taken uit die verschillende regelingen, zoals de Paricipatiewet, met zich meebrengen.

Na een evaluatie van de samenwerking, stelde Werkzaak een bestuurlijke agenda 2020 op. Daarin staan een aantal wijzigingen, zoals de optie om de taken van Werkzaak uit te breiden. Ook besloot de gemeente Tiel niet langer mee te doen in Werkzaak.

Nu moeten de gemeenteraden van de verschillende gemeentes een besluit nemen over de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Op 6 april kregen de raadsleden hier al meer informatie over. Op 13 april gaan ze verder met elkaar in debat.

Welkoop Geldermalsen

De winkel Welkoop in Geldermalsen staat nu aan de Rijnstraat 10. Op die plek komen binnenkort huizen voor de ontwikkeling van de woonwijk Lingewaarden. Daarom moet de Welkoop verhuizen. De nieuwe plek daarvoor is aan de Rijksstraatweg in Geldermalsen (tegenover de Pluk). Hiervoor ligt een bestemmingsplan klaar.

Op dit plan kon iedereen via een zienswijze een reactie geven. Dit kon van 20 augustus tot en met 30 september 2020. De gemeente ontving twee zienswijzen, waarop de gemeenteraad een reactie geeft. Over deze reacties en het bestemmingsplan in het algemeen, praat de raad op 13 april.

Verordening afvoer hemel- en grondwater en de Rioolaansluitverordening

Voor de gemeente West Betuwe zijn een nieuwe verordening afvoer hemel- en grondwater en rioolaansluitverordening gemaakt. Hiervoor zijn de verordeningen uit de oude gemeentes geactualiseerd en samengevoegd. De richtlijnen voor deze verordeningen staan in het Water- en Rioleringsplan.

De verordening afvoer hemel- en grondwater speelt in op de adaptatie van klimaateffecten. In de rioolaansluitverordening staan regels over de aansluitleiding op de riolering, zoals eigendom, beheer en onderhoud.

Stuk ter bespreking: Manifest van Vereniging tot behoud van het Lingelandschap

Naast de onderwerpen die de raad oordeelsvormend behandelt, staat er ook een onderwerp op de agenda ter bespreking. Dit gaat om het manifest dat de Vereniging tot behoud van het Lingelandschap eerder naar de raad stuurde.

Tijdens de beeldvormende vergadering van 2 februari 2021 sprak de raad over de Regionale Energie Strategie (RES). De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) deelde toen een manifest met de raadsleden. De vereniging staat achter de energietransitie, waarbij energiebezuiniging en duurzame energie hand in hand gaan. Maar de VBL vindt ook dat de energietransitie samen moet gaan met behoud van natuur en landschap.

De vereniging maakt zich zorgen over de uitwerking van de RES (die nu nog in ontwikkeling is). Dit gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van zonnecollectoren en windmolens in het gebied. De VBL wil hierover met de gemeenteraad in gesprek komen. Om te komen tot een plan (uitwerking van de RES) dat de karakteristieken van het rivierengebied behoudt.

Het Presidium besloot dat dit onderwerp tijdens deze oordeelsvormende vergadering op de agenda komt.