Oordeelsvorming op 12 oktober

Gepubliceerd op: 07 oktober 2021 16:05

Op dinsdag 12 oktober zijn er 2 oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden op locatie plaats. Vergadering 1 vindt plaats in De Pluk (Rijksstraatweg 64, Geldermalsen) en vergadering 2 in de aula van De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Beide vergaderingen starten om 20.00 uur.

Publiek

We houden bij de vergaderingen de richtlijnen van het RIVM aan. Daarbij houden we nog steeds 1.5 meter afstand. In De Pluk kunnen we om die reden helaas geen publiek toelaten in de zaal. In aula van De Lingeborgh is het wel mogelijk om in totaal met 50 personen op 1.5 meter in de zaal aanwezig te zijn. Inwoners zijn hier daarom van harte welkom op de publieke tribune.

Omdat we wel beperkte zitplaatsen hebben, is vooraf aanmelden nodig. Aanmelden kan tot maandag 11 oktober 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

U kunt daarnaast via de website live meeluisteren met de vergaderingen.

Inspreken

Wilt u aan het begin van de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 11 oktober 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl.

Onderwerpen uitgelicht

In totaal bespreekt de raad op 12 oktober 8 raadsvoorstellen. Ook bespreekt de raad een informatienota van het college over het bomenbeheer. Hieronder hebben we een aantal onderwerpen uitgelicht.

Burgerinitiatief

De gemeente West Betuwe kent nog geen burgerinitiatief. De raad bespreekt tijdens de oordeelsvormende vergadering daarom een raadsvoorstel dat daar verandering in brengt. Met een burgerinitiatief kunnen inwoners een onderwerp of voorstel direct op de agenda van de raad plaatsen. Hiervoor gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet een burgerinitiatief gesteund worden door minstens 100 anderen. Zodra een onderwerp op de agenda van de raad staat, neemt de raad hierover een besluit. Zoals dat ook gebeurt bij andere raadsvoorstellen.

Dit agendapunt is het tweede onderwerp dat de raad bespreekt in oordeelsvormende vergadering 1.

Bestemmingsplan Spijkse Kweldijk 66

Het bestemmingsplan "Spijk, Spijkse Kweldijk 66" zet een agrarisch bouwperceel aan de Spijkse Kweldijk om naar een woonbestemming. Er kan een woongebouw met minstens 3 wooneenheden gebouwd worden. In ruil voor de sloop van oude agrarische gebouwen. Ook kan er aan de Zuiderlingedijk een vrijstaande woning komen.

Dit agendapunt is het vierde onderwerp dat de raad bespreekt in oordeelsvormende vergadering 2.

Bestemmingsplan Meersteeg 13 in Geldermalsen

Motorcrossclub (MCC) Geldermalsen gebruikt het terrein aan de Meersteeg 13 in Geldermalsen voor trainingen en wedstrijden. Dit past niet binnen het bestemmingsplan. Het terrein is namelijk bedoeld als productiebos en agrarische grond. Door het bestemmingsplan te wijzigen kan de motorcrossclub het terrein blijven gebruiken.

Dit agendapunt is het vijfde onderwerp dat de raad bespreekt in oordeelsvormende vergadering 2.

Bekijk de hele agenda