Oordeelsvorming op 10 september in raad West Betuwe

Gepubliceerd op: 05 september 2019 15:45

Dinsdag 10 september vinden twee oordeelsvormende voorrondes tegelijk plaats. Op de agenda staan verschillende onderwerpen. Wij hebben er een aantal voor u op een rij gezet:

Bestemmingsplannen

Tijdens de vergadering van 10 september staan meerdere bestemmingsplannen op de agenda van voorronde 1, namelijk in Herwijnen, Varik en Ophemert. Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de definitieve bestemming van grond en gebouwen. Hierin is vastgesteld wat er wel of niet gebouwd mag worden. Aan deze vastgestelde regels moet iedereen zich houden, zowel de inwoners en bedrijven van de gemeente als de gemeente zelf.

Gemeenschappelijke regeling

Enige tijd geleden zijn de gemeenten van de regio Rivierenland met een project gestart om een 100% dekkende, toekomst-vaste en open breedbandinfrastructuur in het gehele buitengebied van de regio aan te leggen. Het snellere internet wordt gezien als een basisvoorziening voor alle inwoners in de regio. Maar het is ook nodig voor het verbeteren van bijvoorbeeld de leefbaarheid, het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs.

Om dit voor elkaar te krijgen, werken zeven gemeentes samen. Zij hebben vijf ambities:

  1. 100% dekkend breedbandnetwerk in het buitengebied
  2. Open netwerk
  3. Geen buitengebiedstoeslag voor het gebruik
  4. Toekomstvast
  5. Start aanleg voor 2020

Voor de uitvoering willen de zeven samenwerkende gemeentes een gemeenschappelijke regeling oprichten. Hierbij is het belangrijk dat ze hierover unaniem positief besluiten. Daar hoort ook de gemeente West Betuwe bij. Het college heeft daarom een raadsvoorstel gemaakt, waar de raad over gaat discussiëren.

Benchmark Avri

In de raadsvergadering van 13 juni heeft de raad het college verzocht om een benchmark uit te voeren naar de afvaltarieven. Dit betekent dat deze tarieven van de Avri worden vergeleken met die van andere vergelijkbare partijen. In het raadsvoorstel wat op 10 september wordt besproken in de oordeelsvormende voorronde, geeft het college drie opties weer:

 

  1. Een benchmark uitvoeren op basis van de huidige taken die de Avri nu voor de gemeente West Betuwe uitvoert.
  2. Het uitvoeren van een (eenvoudige) benchmark na de tariefstabilisatie van het nieuwe afvalbeleid.
  3. Geen benchmark uitvoeren.

Het is aan de raad om te beslissen welke optie de voorkeur heeft. Op 10 september gaan de raadsleden daarover met elkaar in discussie.