Oordeelsvorming dinsdag 12 april

Gepubliceerd op: 07 april 2022 17:04

In januari, februari en maart vergaderde de raad oordeelsvormend in commissies. Het plan was om deze nieuwe manier van vergaderen in maart officieel vast te stellen. Dit is toch niet gebeurd, omdat een aantal fracties het niet eens was met de voorstellen. Daarom zijn de commissies vanaf april 2022 weer oordeelsvormende vergaderingen. De raad vergadert op de oude manier.

De eerstvolgende oordeelsvormende vergadering is op dinsdag 12 april. Deze vindt plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar meeluisteren kan ook.

Op de agenda staan 5 onderwerpen. Hier gaan de verschillende fracties over met elkaar in discussie. Tijdens de vergadering besluiten de fracties of het stuk klaar is om een besluit over te nemen in de raadsvergadering van 26 april. Lees hieronder waar de raad over praat.

Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Gemeenten moeten verordeningen opstellen voor de uitvoering van het sociaal domein. Ook voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De gemeenteraad stelde voor de gemeente West Betuwe op 21 december 2021 de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vast. Hier moeten nu wijzigingen in komen. Deze hebben geen gevolgen voor inwoners. Maar ze moeten wel worden door de raad worden vastgesteld.

Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan gaat over landschapsontwikkeling in de gemeente en hoe daarbij rekening kan worden gehouden met waardevolle landschappen en landschapselementen. De oud-gemeentes Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hadden al een gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan (uit 2008). Hierop bouwde de gemeente West Betuwe verder voor het landschapsontwikkelingsplan 2022.

Zonnepanelen als teeltondersteunende voorziening (TOV) aan de Meersteeg 32c in Tricht

De gemeente West Betuwe start pilots om zonnepanelen in te zetten als teeltondersteunende voorziening. Dit betekent dat de zonnepanelen gewassen beschermen en zorgen voor een stabieler klimaat. Tegelijkertijd wekken ze groene energie op.

Voor de pilots waren 2 initiatiefnemers. Zij wilden op 4 locaties de pilots starten. Een van de initiatiefnemers wil hier nu toch niet mee doorgaan. Daarom is er nu ruimte voor een ander initiatief. Hiervoor is het plaatsen van zonnepanelen boven aardbeien aan de Meersteeg 32c in Tricht voorgesteld.

Uitvoering en handhaving omgevingsrecht

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. Daardoor verandert de wettelijke basis voor de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente West Betuwe 2022. Daarom is er een technische aanpassing van de verordening nodig. Artikelen worden veranderd naar nieuwe wetgeving. Aan de inhoud van de verordening verandert niets.

Bestemmingsplan "nieuwe woning naast Achterweg 68 Herwijnen"

Er is een ontwerpbestemmingsplan om een nieuwe woning naast de Achterweg 68 in Herwijnen te bouwen. Deze was vanaf 8 september 2021 zes weken in te zien. Op dit bestemmingsplan zijn drie zienswijzen ontvangen. Op basis hiervan is het bestemmingsplan aangepast. De essentie van het bouwplan blijft hetzelfde.

Praat mee!

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 11 april 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.