Oordeelsvorming 16 november: waar praat de raad over?

Gepubliceerd op: 11 november 2021 11:50

Op dinsdag 16 november is een oordeelsvormende vergadering. Deze is digitaal. De vergadering start om 20.00 uur. U kunt via de website live meeluisteren met de vergadering.

Inspreken

Wilt u aan het begin van de digitale vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 15 november 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl.

Onderwerpen op de agenda

In totaal bespreekt de raad op 16 november 5 raadsvoorstellen (bekijk de volledige agenda). Hieronder hebben we de onderwerpen kort uitgelegd.

Gebiedsmarketing

Met gebiedsmarketing wil de gemeente West Betuwe haar gebied sterker en als één geheel op de kaart zetten. Het geeft de kwaliteiten van het gebied aan. En dit maakt de gemeente aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers, talenten en toeristen. Voor de gebiedsmarketing maakte de gemeente een uitvoeringsprogramma. Daarin ligt onder andere focus op agrotoerisme in de gemeente (recreatie op het agrarische platteland).

Subsidieverordening Kernenbeleid

De gemeente West Betuwe heeft een Kernenbeleid. Voor alle 26 kernen maakt de gemeente samen met inwoners een kernagenda. Hierop staan verschillende projecten om de leefbaarheid in de kernen te behouden en verhogen. Initiatiefnemers uit de kernen kunnen de projecten oppakken. Om subsidie voor deze initiatiefnemers mogelijk te maken, is een aparte subsidieverordening nodig.

Belastingverordening 2022

Met het oog op het nieuwe belastingjaar zijn de elf belastingsverordeningen bijgewerkt. De wijzigingen komen deels voort uit de gemeentelijke begroting voor 2022 die de raad op 9 november vaststelde.

Versterking kapitaalstructuur Alliander

Voor de overgang naar duurzame energie zijn uitbreidingen en verzwaringen van de netwerken van Alliander nodig. Daarvoor moet het investeringsniveau de komende 10 jaar verdubbelen vergeleken met de afgelopen jaren. Alliander heeft daarom alle aandeelhouders gevraagd om in te schrijven op een 'reverse converteerbare hybride obligatielening' van in totaal 600 miljoen euro. De gemeente West Betuwe is ook een aandeelhouder.

Gedragscode Burgemeester en Wethouders

Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad een gedragscode vaststellen voor de wethouders en voor de burgemeester. Hierin staan afspraken rondom integriteit. Dit gaat bijvoorbeeld om de vragen hoe ze omgaan met giften en vertrouwelijke informatie.

Luister op 16 november vanaf 20.00 uur mee