Oordeelsvormende vergaderingen op 8 juni

Gepubliceerd op: 03 juni 2021 13:10

Op dinsdag 8 juni zijn er 2 oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn live te volgen. Wilt u aan het begin van de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 7 juni 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl.

Benieuwd waar de gemeenteraad over praat tijdens de oordeelsvormende vergaderingen? Bekijk dan de agenda. Hieronder hebben we een paar onderwerpen die op de agenda staan uitgelicht.

Onderwerp uitgelicht: Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Het beleid over Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) verandert. De taak van Beschermd Wonen ligt nu bij de centrumgemeenten. Voor ons is dat de gemeente Nijmegen. Vanaf 1 januari 2022 komt dit bij alle gemeenten apart te liggen. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2023 extra budget. De verantwoordelijkheid voor Maatschappelijke Opvang blijft tot 2026 nog wel bij de centrumgemeenten.

Alle gemeentes uit de regio's Nijmegen en Rivierenland stelden in 2017 het beleidsplan 'Samen Dichtbij' vast. Hiermee bereidden ze zich voor op de komende ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. In het plan staan 25 voorstellen op het gebied van wonen, zorg, werk, participatie en inkomen. De kern van dit plan is dat ondersteuning voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang – als dat kan – meer lokaal in dorpen en wijken plaatsvindt. In plaats van in de steden Tiel en Nijmegen.

De 13 gemeenten van de regio's Nijmegen en Rivierenland stelden ook het regioplan 'Beschermd Wonen' op. Hierin staat hoe zij beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2022 gaan organiseren. Over dit regioplan praat de raad op 8 juni. Het is het eerste onderwerp op de agenda van oordeelsvormende vergadering 1.

Onderwerp uitgelicht: Herinrichting woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg

In Waardenburg is woonwagenlocatie De Griend. Deze moet geherstructureerd worden, omdat er te veel woonwagens staan. Zes gezinnen die hier wonen hebben een formele huurovereenkomst. De overige tien gezinnen mogen hier blijven staan, totdat een besluit over een extra woonwagenlocatie genomen is.

In samenwerking met woningcorporatie De Kernen deed de gemeente een verkennend locatieonderzoek voor het realiseren van 7 woonwagenstandplaatsen. Hieruit zijn drie voorkeurslocaties gekomen. Aan de raad ligt een voorstel voor om de drie voorkeurslocaties verder uit te werken. Naar verwachting neemt de raad in september een definitief besluit over de herstructurering van de woonwagenlocatie.

Dit onderwerp is het tweede onderwerp dat de raad in oordeelsvormende vergadering 2 bespreekt.

Bekijk de hele agenda

Mogelijke uitloop naar maandag 14 juni

De agenda's van beide oordeelsvormende vergaderingen zijn erg vol. Daarom bestaat de kans dat niet alle onderwerpen op 8 juni besproken worden. De vergaderingen gaan dan verder op maandag 14 juni. Ook dan zijn ze weer live te volgen via de website van de raad.