Oordeelsvormende vergaderingen op 14 mei. Kom ook!

Gepubliceerd op: 08 mei 2019 10:00

Op 14 mei zijn er meerdere oordeelsvormende vergaderingen tegelijkertijd. Deze vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis op Kuipershof 2 in Geldermalsen en in de vergaderzaal naast het gemeentehuis op Kuipershof 4. De vergaderingen zijn openbaar, dus kom gerust langs! Wilt u over een van de onderwerpen in deze vergaderingen inspreken? Neem dan voor 13 mei 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

20.00 uur – raadszaal gemeentehuis West Betuwe

Kuipershof 2 in Geldermalsen

Agendapunten: Instemming met de Ruimtelijke Strategische Visie Rivierenland | Vaststelling Delegatiebesluit omgevingsrecht | Informatienota over de plannen van de AVRI m.b.t. de inzameling van papier

Bekijk ook de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

20.00 uur – vergaderzaal naast het gemeentehuis West Betuwe

Kuipershof 4 in Geldermalsen

Agendapunten: Instemming met de 2e wijziging van de Legesverordening 2019 West Betuwe | Zienswijze op de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 VRGZ | Vaststelling Uitvoeringsplan mobiliteitsagenda regio Rivierenland

Bekijk ook de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de raad? Volg ons dan ook op Facebook en Twitter!