Oordeelsvormende vergaderingen op 14 september

Gepubliceerd op: 09 september 2021 10:25

Op dinsdag 14 september zijn er twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden op locatie plaats. Vergadering 1 vindt plaats in De Pluk (Rijksstraatweg 64, Geldermalsen) en vergadering 2 in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Beide vergaderingen starten om 20.00 uur.

Publiek

We houden bij de vergaderingen de richtlijnen van het RIVM aan. In De Pluk kunnen we om die reden helaas geen publiek toelaten in de zaal. In de aula van de Lingeborgh is het mogelijk om in totaal met 50 personen op 1.5 meter in de zaal aanwezig te zijn. Inwoners zijn hier daarom van harte welkom op de publieke tribune.

Omdat we wel beperkte zitplaatsen hebben, is vooraf aanmelden nodig. Aanmelden kan tot maandag 13 september 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

U kunt ook via de website live meeluisteren met de vergaderingen.

Inspreken

Wilt u aan het begin van de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 13 september 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl.

Onderwerpen uitgelicht

De oordeelsvormende vergaderingen van 14 september hebben volle agenda's. In totaal bespreekt de raad 14 raadsvoorstellen. Hieronder hebben we een aantal onderwerpen uitgelicht. Bekijk de hele agenda.

Participatiebeleid

De gemeente West Betuwe krijgt een participatiebeleid. Om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij besluiten die genomen worden en de uitvoering daarvan. Het beleid vergroot de kwaliteit van de lokale democratische processen, versterkt de samenwerking tussen gemeente en inwoners en schept helderheid over processen en rolverdeling. Zodra de raad het participatiebeleid vaststelt, vormt het de leidraad voor participatie en de gesprekken tussen gemeente en samenleving.

Dit agendapunt is het vierde onderwerp dat de raad bespreekt in oordeelsvormende vergadering 1.

MIRT A2 Deil-Vught

Op 9 juni 2021 is de minister akkoord gegaan met de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de A2 Deil – Vught. Dit is een set aan maatregelen om het knelpunt op de A2 op te lossen. Iedereen die dat wilde, kon van 11 juni tot 20 juli 2021 een zienswijze indienen. Naast deze zienswijzeprocedure is ook een bestuurlijke consultatieronde gestart. Betrokken gemeenten, provincies en andere bestuurlijke partners kunnen tot 4 oktober 2021 hun mening over de ontwerp-voorkeursbeslissing aan de minister sturen. Dit geldt ook voor de gemeente West Betuwe.

De raad praat tijdens de oordeelsvorming over de bestuurlijke reactie die de gemeente West Betuwe naar de minister stuurt. Met deze reactie kan de gemeente invloed uitoefenen en de belangen van de inwoners, ondernemers en bedrijven van de gemeente west Betuwe behartigen. Dit om de leefbaarheid in de gemeente – en in het bijzonder in Waardenburg – te waarborgen.

Dit agendapunt is het eerste onderwerp dat de raad bespreekt in oordeelsvormende vergadering 2.

Bekijk de hele agenda