Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad op 17 mei

Gepubliceerd op: 11 mei 2022 12:05

Op dinsdag 17 mei vergadert de gemeenteraad oordeelsvormend. De vergadering is in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom, maar meeluisteren kan ook.

Op de agenda staan 3 onderwerpen. Hier gaan de verschillende fracties over met elkaar in discussie. Tijdens de vergadering besluiten de fracties of het stuk klaar is om een besluit over te nemen in de raadsvergadering van 31 mei. Lees hieronder waar de raad over praat.

  • Bestemmingsplan Geldersestraat 75 in Geldermalsen
    Aan de Geldersestraat 75 staan nu een oude loods en een bedrijfswoning. De huidige eigenaar wil hier graag vier woningen bouwen. Daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De locatie heeft nu een bedrijfsbestemming. Dit moet een woonbestemming worden.
  • Bestemmingsplan Ammanswal 2 in Tuil
    Het fruitteeltbedrijf aan de Ammanswal 2 in Tuil wil het agrarisch bouwvlak vergroten. Hier wil het bedrijf een ruimte maken om het zelf geteelde fruit te kunnen koelen, sorteren en verpakken. Dit wordt nu nog deels ergens anders gedaan. Daarnaast wil het bedrijf huisvesting voor seizoensarbeiders bouwen.
  • MIRT A2 Deil-Vught
    De gemeente West Betuwe is betrokken bij het project MIRT A2. Dit project gaat over het verbeteren van de verkeerssituatie op de A2. Omdat deze weg steeds drukker wordt. In mei bespreekt de gemeenteraad de stand van zaken van dit project.

Praat mee

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 16 mei 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp.