Oordeelsvormende vergadering gaat verder op 18 mei

Gepubliceerd op: 12 mei 2021 11:00

Dinsdagavond 11 mei waren twee digitale oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In beide vergaderingen stonden veel onderwerpen op de agenda. De raad kon niet alle onderwerpen op 11 mei bespreken. Daarom besloot de raad rond 22.30 uur om de vergaderingen te schorsen. De onderwerpen die nog niet behandeld zijn, schuiven door naar dinsdag 18 mei. Zo kan de gemeenteraad aan elk onderwerp genoeg aandacht besteden.

In beide oordeelsvormende vergaderingen van 11 mei is de agenda nog niet afgerond. In vergadering 1 spraken de raads- en burgerleden als laatst over de Regionale Adaptatie Strategie. In vergadering 2 was de aankoop van aandelen Stedin het laatste onderwerp.

Vervolg oordeelsvorming op 18 mei

Op dinsdag 18 mei staat het vervolg van de beide vergaderingen gepland. In de eerste oordeelsvormende vergadering praat de raad eerst over de huisvesting arbeidsmigranten. Daarna staat hier het gebiedsgerichte geluidsbeleid nog op de agenda.

De tweede oordeelsvormende vergadering gaat op 18 mei verder over het onderwerp 'Adviesrecht Raad en participatieplicht onder de Omgevingswet'. Gevolgd door het plan van aanpak voor het Omgevingsplan.

Kijk live mee

De vergaderingen op 18 mei zijn het vervolg van de vergaderingen op 11 mei. Daarom is er niet opnieuw gelegenheid om in te spreken over de onderwerpen op de agenda. Iedereen kan de vergaderingen op 18 mei vanaf 20.00 uur thuis volgen via de livestream. De vergadering is ook op een later moment terug te kijken.