Ontwikkeling van het Heuffterrein in Vuren - Beeldvorming 15 oktober

Gepubliceerd op: 04 oktober 2019 10:00

Heuffterrein

In het kader van gebiedsgericht ontmoeten vergadert de raad op 15 oktober in Vuren. Hier is een beeldvormende avond georganiseerd, die in het teken staat van het Heuffterrein. Dit is een gebied langs de dijk bij Vuren, waar vroeger een actieve steenfabriek stond. Nu staan alleen de oude steenovens en schoorsteen nog overeind. De raad, inwoners van Vuren en andere geïnteresseerden krijgen op 15 oktober meer te horen over de plannen voor het gebied en kunnen hier zelf over meepraten.

20.00 uur - 22.30 uur

Alliantiekantoor, Waaldijk 91 in Vuren

Wat staat er op het programma

Aan dit project werkt het kernteam Ontwikkeling Heuffterrein Vuren. Zij starten de avond met een presentatie over het 'van toen naar nu' van het Heuffterrein. Daarna gaan de aanwezigen in groepen uiteen en bespreken ze de volgende onderwerpen: Dijkpark, Uiterwaardenpark en woningbouw. Hier kunnen inwoners, belangstellenden, raads- en burgerleden meepraten over de ontwikkeling van dit terrein. Na een korte pauze volgt een gezamenlijke terugkoppeling van de resultaten.

Kom ook langs in het Alliantiekantoor in Vuren en praat mee over de ontwikkeling van het Heuffterrein in Vuren!