Onderwerpen in de beeldvorming op 8 september

Gepubliceerd op: 02 september 2020 17:20

Op 8 september staat een beeldvormende avond gepland. De raad heeft het over de omgevingsvisie, cultuur- en erfgoedbeleid, de woonvisie en huisvesting arbeidsmigranten. Meer weten over deze onderwerpen? Lees dan snel verder.

Omgevingswet

De gemeente West Betuwe bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Met deze landelijke wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Terreinen als ruimte, water, infrastructuur en cultureel erfgoed worden met elkaar verbonden. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten.

De gemeente heeft hierin de taak om een Omgevingsvisie te maken. In die strategische visie staan de kansen en ambities voor de gehele leefomgeving in de gemeente. Op 8 september wordt de urgentie van de Omgevingswet, het proces dat we doorlopen tot invoering van de wet en de uitgangspunten van de omgevingsvisie van de gemeente West Betuwe gepresenteerd.

De gemeenteraad heeft hierin een belangrijke rol. De raadsleden bepalen hoe de visie wordt vormgegeven. Wil de gemeente bijvoorbeeld strakke regels hanteren of juist flexibel zijn? Hoe gaat de gemeente om met initiatieven uit de samenleving? En in welke mate betrekt de gemeente daar inwoners, ondernemers en andere stakeholders bij?

Cultuur- en Erfgoedbeleid

Voor de gemeente West Betuwe moet een Cultuur- en Erfgoedbeleid komen. Op dit moment is het Cultuur- en Erfgoedbeleid van de drie oud-gemeenten namelijk nog actief. Die drie worden geharmoniseerd tot een beleid voor de gemeente West Betuwe. Dit beleid moet op 31 december 2020 geharmoniseerd en vastgesteld zijn.

De beeldvorming op 8 september is een voorbereiding op het maken van het beleid. De gemeenteraad wordt meegenomen in de keuzes die hiervoor te maken zijn. Raadsleden gaan in gesprek met belanghebbenden. De verzamelde informatie van deze avond neemt de gemeente mee in het nieuwe beleid.

Woonvisie

Een woonvisie geeft richting aan het woonbeleid van de gemeente. Op dit moment zijn de drie woonvisies van de oud-gemeenten nog geldig. Die worden samengevoegd tot een woonvisie voor de gehele gemeente West Betuwe. In de beeldvorming van 8 september krijgen de raadsleden meer informatie en kunnen ze zelf input geven voor de woonvisie.

Huisvesting Arbeidsmigranten

In de gemeente West Betuwe werken veel arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat zij goed en veilig in de gemeente kunnen verblijven. Daarom moet er een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten komen. Tijdens de beeldvorming op 8 september gaat de raad over dit onderwerp in gesprek. De uitkomsten van deze avond worden gebruikt bij het opstellen van een beleidsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Meepraten met de raad?

Naast raadsleden zijn ook andere geïnteresseerden welkom tijdens de avond. Zij kunnen over de onderwerpen op de agenda meepraten of meeluisteren. Vooraf aanmelden is wel verplicht, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden kan tot en met maandag 7 september 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en het onderwerp. Zonder aanmelding is het niet mogelijk bij de vergadering aanwezig te zijn.