Maatregelen raadsvergadering 31 maart

Gepubliceerd op: 24 maart 2020 15:05

De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn duidelijk. Ook de gemeenteraad van West Betuwe neemt zijn verantwoordelijkheid. Daarom vergadert de raad op 31 maart zo kort mogelijk, met zo weinig mogelijk raadsleden en zonder publiek. De raad besluit alleen over raadsvoorstellen waarover ze het snel eens kunnen worden en die niet langer uitgesteld kunnen worden. 

Op de agenda van 31 maart staat de benoeming van de nieuwe raadsgriffier, Hans van der Graaff. Hij gaat vanaf 1 april direct aan de slag voor de raad West Betuwe. Hiernaast worden ook Emile Bode (LLBWB) tot burgerlid en Jan de Geus (D66) tot voorrondevoorzitter benoemd.

Naast de benoemingen staan er vier onderwerpen op de raadsagenda. Dit zijn de subsidieverordening bibliotheek, het bestemmingsplan kern Hellouw, de verordening dode gezelschapsdieren en de verordening toekomstbestendig wonen in Gelderland. 

Openbare vergadering zonder publiek
De raadsvergadering van 31 maart is openbaar, maar vindt plaats zonder publiek. Per fractie nemen maximaal twee raadsleden plaats in de raadszaal. Verder is er, naast de griffier en de voorzitter van de raad, niemand in de zaal aanwezig. Geïnteresseerden kunnen de vergadering live volgen of terugluisteren via de site van de gemeenteraad.

Live volgen 

Door de aangepaste vergadervorm gaat ook het raadspreekuur niet door. Inspreken blijft mogelijk door de bijdrage te mailen naar griffie@westbetuwe.nl.