Maand van de raad: september

Gepubliceerd op: 30 augustus 2023 18:08

Maand van de raad september 2023

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Het presidium besluit wat er precies op de agenda van die vergaderingen staat. Lees hier over welke onderwerpen de raad in september praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u het overzicht van alle vergaderingen in de maand september. U bent bij alle vergaderingen van harte welkom!

Dinsdag 5 september – Beeldvorming

Op dinsdag 5 september zijn er twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad meer informatie over een aantal onderwerpen. Allebei de vergaderingen starten om 20.00 uur. Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Aanmelden is niet nodig. Lees hieronder waarover de raad praat.

Beeldvormende vergadering 1

In deze vergadering staan twee onderwerpen op de agenda. Om 20.00 uur praat de raad over het nieuwe bomenbeleid. Wat zijn eigenlijk de functies en waarde van bomen? De raad geeft mee wat hij belangrijk vindt in dit beleid. Om 21.30 uur praat de raad over de commissie ruimtelijke kwaliteit die er moet komen.

Deze vergadering start om 20.00 uur in de Dorpshuis Ons Eigen Gebouw in Geldermalsen (Groenweg 23). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Beeldvormende vergadering 2 

In deze vergadering staan ook twee onderwerpen op de agenda. Om 20.00 uur krijgt de gemeenteraad een presentatie over de stand van zaken op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. Wat is er al gedaan en wat komt er nog?

Om 21.15 uur praat de raad verder over de Wet inburgering nieuwkomers. Welzijn West Betuwe neemt de raad mee in de stappen die gezet moeten worden.
Deze vergadering start om 20.00 uur in Dorpshuis De Biskamp in Hellouw (De Morgen 1). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Dinsdag 12 september – Oordeelsvorming

De oordeelsvormende vergadering start om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

Tijdens de oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. Ze hebben het over de volgende onderwerpen:

  • Beleid voor het verbranden van hout in de open lucht
  • Bestemmingsplan 'Koningin Julianaplantsoen & Koningin Wilhelminalaan, Waardenburg'
  • Herbevestiging instemming zonneweide The Dutch II op grond van het beleidskader Zon
  • 1e Voortgangsrapportage 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
  • Bestuursrapportage 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
  • Instellen Rekenkamer Regio Rivierenland
  • Startnotitie ondersteuning portefeuillehoudersoverleg Ruimte Regio Rivierenland
  • Ingekomen brief "Verkeer Herman Kuijkstraat"

Dinsdag 19 september – De raad op bezoek in de kernen

Op dinsdag 19 september mei gaat de raad op bezoek in de kernen. Deze maand gaan de raads- en burgerleden naar Meteren en Neerijen. In korte speeddates gaan groepjes inwoners in gesprek met groepjes raadsleden. Na een kwartier wisselen we door. Om zo in totaal vier onderwerpen uit de kern met elkaar te bespreken.

Het doel van deze avond is om op een laagdrempelige manier het gesprek tussen de gemeenteraad en inwoners mogelijk te maken. De raadsleden nemen alle informatie die ze ophalen in de gesprekken met inwoners mee. Die informatie kunnen ze gebruiken op het moment dat ze een besluit over het onderwerp nemen.

Alle inwoners van de kernen Meteren en Neerijnen zijn van harte welkom! De gemeenteraad komt graag met u in gesprek. Kom ook langs. Aanmelden is niet nodig.

  • 20.00 uur in de kantine van MVV'58 in Meteren (Achtersteweg 19)
  • 20.00 uur in het Stroomhuis in Neerijnen (Van Pallandtweg 1)

Meer informatie over de agenda en de onderwerpen die besproken worden volgt later op de website.

Dinsdag 26 september – Besluitvorming

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Deze maand is de raadsvergadering op 26 september.

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergadering. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 26 september vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.