Maand van de raad: september

Gepubliceerd op: 01 september 2022 12:09

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Het presidium besluit wat er precies op de agenda van die vergaderingen staat. Lees hier waar de raad in september over vergadert. En wanneer u kunt meepraten om invloed uit te oefenen.

Beeldvorming - dinsdag 6 september

Op dinsdag 6 september is de eerste beeldvormende vergadering van de raad na het zomerreces. De vergadering gaat over de herinrichting van de openbare ruimte in oud-Asperen. Om dicht bij de inwoners te vergaderen is de vergadering in het dorpshuis van Asperen (Van Langerakstraat 6). Inwoners zijn dan ook van harte welkom om mee te praten.

De vergadering start om 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig, kom gerust langs!

Oordeelsvorming - dinsdag 13 september

Tijdens de oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. Ze hebben het op dinsdag 13 september over:

  • Lokale Adaptatie Strategie en Maatregelenprogramma
  • Verordening geurhinder en veehouderij Vlietskant 15
  • Verordening Nadeelcompensatie Gemeente West Betuwe 2022
  • Delegatiebesluit omgevingsplan
  • Financiële dekking herinrichting openbare ruimte Oud Asperen fase 1
  • Bestuurlijke agenda

Praat mee over de onderwerpen

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Spreek dan aan het begin van de vergadering op 13 september in. U krijgt 10 minuten de tijd om uw standpunt met de raad te delen. Daarna stellen de raadsleden u mogelijk nog wat vragen.

Wilt u liever niet in de vergadering spreken? Dan is het ook mogelijk om uw standpunt schriftelijk naar de gemeenteraad te sturen.

Aanmelden of uw standpunt schriftelijk sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. We ontvangen in de e-mail graag uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Besluitvorming – dinsdag 27 september

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Hierin neemt de raad besluiten. Dit zijn besluiten over onderwerpen die al in een oordeelsvormende vergadering zijn geweest. Maar soms zijn het onderwerpen die daar los van staan.

Op dinsdag 27 september is de raadsvergadering van september. Deze vindt plaats in de aula van middelbare school de Lingeborgh in Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen) om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergaderingen. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Raadspreekuur – breng uw onderwerp onder de aandacht

Voorafgaand aan elke raadsvergadering is het raadspreekuur. Dit is een podium voor inwoners, ondernemers of verenigingen om de raad te wijzen op een onderwerp dat (nog) niet op de raadsagenda staat. Speelt er iets in uw omgeving waar u de raadsleden van op de hoogte wilt brengen? Dan kunt u zich tot maandag 26 september 12.00 uur aanmelden via griffie@westbetuwe.nl.

Breng uw onderwerp aan het licht en misschien komt dit in de toekomst wel op de politieke agenda te staan.