Maand van de raad: november

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022 12:10

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Het presidium besluit wat er precies op de agenda van die vergaderingen staat. Lees hier over welke onderwerpen de raad in november praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Dinsdag 1 november – Beeldvorming

Op dinsdag 1 november is een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze vindt plaats in dorpshuis De Lindehof in Spijk (Spijkse Kweldijk 53) en start om 20.00 uur. Op de agenda staan de onderwerpen Gemeentelijk vastgoed en Golfbaan The Dutch in Spijk. U bent van harte welkom om mee te praten.

Dinsdag 8 november – Begrotingsraad

Op dinsdag 9 november is de Begrotingsraad van de gemeente West Betuwe. Dit is een belangrijke vergadering voor de gemeenteraad. De raadsleden stellen vast hoe in het komende jaar het geld van de gemeente wordt gebruikt. In de begroting staan de uitgaven en inkomsten van de gemeente in 2023. Maar ook een vooruitblik op de drie jaren erna.

Deze vergadering start om 20.00 uur en is in de Lingeborgh. Publiek is welkom.

Dinsdag 15 november – Oordeelsvorming

Tijdens een oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. Op 15 november zijn er twee vergaderingen tegelijk. Deze beginnen allebei om 20.00 uur. Publiek is welkom.

Oordeelsvormende vergadering 1 vindt plaats in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). De raad praat hier over de volgende onderwerpen:

  • Kerkenvisie West Betuwe 1.0
  • Integraal Accommodatieplan, Huurbeleid en Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Oordeelsvormende vergadering 2 vindt plaats in de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). De raad praat hier over de volgende onderwerpen:

  • Gids ruimtelijke kwaliteit
  • Bestemmingsplan Haarstraat 8 Tuil
  • Bestemmingsplan Herontwikkeling Hondelinkstraat / Mierasstraat Beesd
  • Bestemmingsplan Kerkstraat 25-27 Geldermalsen
  • Plan van Aanpak Regionale Samenwerking Regio Rivierenland

Dinsdag 29 november – Besluitvorming

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Hierin neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergaderingen. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 29 november vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.