Kom ook naar de oordeelsvormende vergaderingen op 12 maart!

Gepubliceerd op: 06 maart 2019 09:00

Op 12 maart vinden twee oordeelsvormende vergaderingen plaats. Een van de vergaderingen vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van West Betuwe (Kuipershof 2, Geldermalsen). De andere vergadering vindt plaats in de vergaderzaal naast het gemeentehuis (Kuipershof 4, Geldermalsen). Komt u ook langs? We beginnen om 20.00 uur!

Uitleg oordeelsvormende vergadering

Tijdens oordeelsvormende vergaderingen zit elke fractie uit de gemeenteraad aan tafel om standpunten met elkaar uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Hierbij kunnen zowel raadsleden als burgerleden aanschuiven. De onderwerpen die aan bod komen, worden vastgesteld door het presidium. De agenda voor deze vergaderingen wordt altijd vooraf gepresenteerd op de website van de gemeenteraad.

20.00 uur - raadszaal gemeentehuis West Betuwe
Kuipershof 2 in Geldermalsen

Agendapunten: Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Plomp & Zn. B.V. te Waardenburg | Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen | Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag

20.00 uur - vergaderzaal
Kuipershof 4 in Geldermalsen

Agendapunten: Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland | Voorstel tot uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Avres

Inspreken?

Bent u benieuwd naar de vergaderingen? Kom dan vooral langs! We starten om 20.00 uur. Het is ook mogelijk om in te spreken over de onderwerpen. Meld u dan voor 11 maart 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@westbetuwe.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Op de hoogte blijven? Volg de gemeenteraad West Betuwe nu ook op Twitter en Facebook!