Kerngericht werken in de gemeente West Betuwe

Gepubliceerd op: 26 september 2019 09:30

De beeldvormende avond van de raad West Betuwe op 1 oktober staat in het teken van kerngericht werken. Een belangrijk begrip in de gemeente West Betuwe. Ze wil haar inwoners namelijk betrekken bij het verhogen van de leefbaarheid in de kernen, maar ook bij de ontwikkeling en harmonisering van beleid.

Voor de gemeente is 'het waarom' van het kerngericht werken duidelijk. In de gemeente West Betuwe bestaat onder de inwoners, vrijwilligers en verenigingen een enorme mentaliteit om samen iets moois van het gebied te maken en te werken aan de leefbaarheid van de 26 kernen. Wat die leefbaarheid precies inhoudt, kan in elke kern anders zijn. Daarom krijgen inwoners de ruimte om hiervoor zelf initiatieven te opperen en de gemeente steunt hen zoveel mogelijk. Dit jaar is daar al een behoorlijke start mee gemaakt, bijvoorbeeld door de invoering van het leefbaarheidsbudget.

Verder ontwikkelen van kerngericht werken

Op dit moment ligt bij de gemeente de 'hoe'-vraag op de tafel, als het gaat om de verdere ontwikkeling van het kerngericht werken. Want hoe gaan de gemeente en inwoners hier samen verder vorm en inhoud aan geven? Om hier een antwoord op te vinden, gaan inwoners, raadsleden en ambtenaren op 1 oktober met elkaar in gesprek. Van alle drie de groepen wordt duidelijk wat ze belangrijk vinden, maar ook wat ze van zichzelf en anderen verwachten bij het uitwerken van leefbaarheidsinitiatieven. Uiteindelijk wordt gezocht naar de beste manier van samenwerken tussen de drie partijen.

Het programma

De avond begint om 20.00 uur in de vergaderzaal naast het gemeentehuis in Geldermalsen, op Kuipershof 4. Wethouder Rutger van Stappershoef en Hans Suurmond, opgaveregisseur kerngericht werken, nemen de aanwezigen mee in het kerngericht werken binnen de gemeente West Betuwe. Hierna volgt een interactief programma, onder leiding van de gebiedsmakelaars, waarbij de aanwezigen hun ideeën over kerngericht werken duidelijk maken. Na een afsluiting met terugkoppeling over de avond, is er gelegenheid om na te praten in de hal van het gemeentehuis.

20.00 uur - 22.30 uur | Vergaderzaal naast het gemeentehuis

Kuipershof 4 in Geldermalsen

Wat staat er op het programma?

20.00 uur | Opening

Gespreksleider Vic Bogerman heet alle aanwezigen welkom op deze avond.

20.02 uur | Inleiding

Wethouder Rutger van Stappershoef leidt het onderwerp van de avond, kerngericht werken, in.

20.10 uur | Presentatie kerngericht werken

Opgaveregisseur Hans Suurmond gaat dieper in op kerngericht werken, het doel van de avond en het verdere programma.

20.30 uur | Aan de slag in drie groepen

  • Raadsleden
  • Inwoners
  • Ambtenaren

21.30 uur | Spel

In de grote zaal van Kuipershof 4 worden de resultaten meegenomen in een spel.

22.00 uur | Napraten

In 5 gemixte groepen wordt nagepraat.

22.15 uur | Terugkoppeling en afsluiting

Opgaveregisseur Hans Suurmond neemt u mee in de resutlaten van de avond.

22.30 uur | Gelegenheid tot een hapje, drankje en napraten in de hal van het gemeentehuis