Kaders huisvesting arbeidsmigranten

Gepubliceerd op: 02 maart 2022 11:03

In mei 2021 stelde de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten gewijzigd vast. Met een amendement riep de raad hier een werkgroep voor in het leven. Deze verkende of en onder welke voorwaarden initiatieven voor grootschaligere huisvesting mogelijk zijn in de gemeente. Het doel van de werkgroep was om hiervoor kaders op te stellen. Over deze kaders praat de raad in de commissie Ruimte van dinsdag 8 maart.

Door de structurele krapte op de arbeidsmarkt is de Nederlandse (en West Betuwse) economie steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. Hierdoor ontstaat de noodzaak voor grootschaligere huisvesting voor arbeidsmigranten. Bij de gemeente West Betuwe zijn al twee initiatiefnemers bekend die invulling willen geven aan deze noodzaak in de gemeente.

Deze initiatiefnemers hebben in concept al plannen opgesteld. Deze plannen presenteerden ze in januari 2022 aan de gemeenteraad. Hierbij is ook gesproken over mogelijkheden voor de huisvesting voor studenten van de Fruit Tech Campus en voor de beperkte huisvesting van spoedzoekers (jonge starters, gescheiden personen, etc.) binnen de gemeente.

Deze initiatiefnemers hebben nog geen principeverzoek ingediend bij de gemeente West Betuwe. Pas als dit gedaan is, neemt de gemeente het initiatief in behandeling. En neemt de gemeente er een besluit over.

Kaders bepalen

Om te bepalen of dit soort grootschaligere initiatieven uitgevoerd gaan worden in de gemeente West Betuwe, zijn toetsingskaders nodig. In september 2021 startte vanuit de gemeenteraad de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten, om die kaders te bepalen. De eerste stap van de werkgroep was om het informatieniveau binnen de gemeenteraad over dit onderwerp te verhogen. Zo namen de raads- en burgerleden deel aan een regionale excursie naar een project in Zeewolde.

Ook plande de werkgroep een gemeentelijke excursie naar het voorbeeldproject van het Ministerie in Waalwijk. Helaas ging deze door de coronamaatregelen niet door. In plaats daarvan kreeg de raad in december 2021 digitaal uitleg over dit project. De gemeente Waalwijk, de ontwikkelaar-gebouweigenaar, de huisvester en een inwonende arbeidsmigrant praatten de raads- en burgerleden bij over hun ervaringen.

Op basis van alle verzamelde informatie stelde de werkgroep aanvullende kaders op. Hieraan kan de gemeente initiatieven voor grootschaligere huisvesting voor arbeidsmigranten toetsen. Om zo te bepalen of deze uitgevoerd worden. De gemeente West Betuwe kiest hiermee voor kwalitatief goede en veilige huisvesting. Het uitgangspunt is 'wonen dicht bij het werk'. Maar de gemeente kijkt verder dan alleen naar de huisvesting. Ook afspraken met omwonenden over het behoud van de leefbaarheid, de registratie, toezicht en handhaving en het sociaal perspectief zijn belangrijke aandachtspunten.

Praat mee over de kaders

De werkgroep bespreekt de kaders voor de grootschaligere huisvesting voor arbeidsmigranten op dinsdag 8 maart 2022 in de commissie Ruimte. Inwoners kunnen tijdens deze commissie ook inspreken over deze kaders. Aanmelden om in te spreken kan tot maandag 7 maart 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.

Als de kaders volgens de commissie Ruimte klaar zijn om een besluit over te nemen, vindt de besluitvorming door de gemeenteraad plaats in de raadsvergadering van 22 maart 2022. In deze vergadering neemt de raad nog geen besluit over de initiatieven voor grootschaligere huisvesting voor arbeidsmigranten.