Jaar van de raad 2022

Gepubliceerd op: 10 januari 2023 09:01

Jaar van de raad 2022

Jaar van de Raad 2022 

Blik met de raad terug op het jaar 2022! Hoe ziet de nieuwe gemeenteraad er na de verkiezingen uit? Welke nieuwe raadsleden hebben we verwelkomd? Hoe vaak vergaderde de raad? En hoeveel inwoners gingen in 2022 met de raad in gesprek? Bekijk het in dit overzicht.

Download Jaar van de Raad (pdf)

Vergaderingen 

Avonden van de raad

 • 15 Raadsvergaderingen¬†
 • 18 Oordeelsvormende vergaderingen
 • 12 Beeldvormende vergaderingen
 • 1 Gebiedsgericht ontmoeten

Totaal: 46 vergaderingen

Inwoners praten mee

 • 14 insprekers bij raadsvergaderingen
 • 21 insprekers bij oordeelsvormende vergaderingen
 • meer dan 200 deelnemers aan beeldvormende vergaderingen

Aangeboden aan de raad

 • Petitie verkeersveiligheid Graaf Reinaldweg en Molenweg
 • Petitie sluiting VAVO ROC Rivor
 • Gebiedsvisie Waardenburg
 • Advies Verkeersveiligheid van de Jongerenadviesraad

Wie zit er in de raad?

De gemeenteraad West Betuwe bestaat in totaal uit 31 raadsleden.

Dorpsbelangen

 • Raadsperiode 2019-2022: 5 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 10 raadsleden

SGP

 • Raadsperiode 2019-2022: 5 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 5 raadsleden

Leefbaar Lokaal Belang

 • Raadsperiode 2019-2022: 3 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 3 raadsleden

GroenLinks

 • Raadsperiode 2019-2022: 2 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 2 raadsleden

ChristenUnie

 • Raadsperiode 2019-2022: 3 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 2 raadsleden

VVD

 • Raadsperiode 2019-2022: 3 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 2 raadsleden

D66

 • Raadsperiode 2019-2022: 2 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 2 raadsleden

Verenigd West Betuwe

 • Raadsperiode 2019-2022: 2 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 2 raadsleden

CDA

 • Raadsperiode 2019-2022: 4 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 2 raadsleden

PvdA

 • Raadsperiode 2019-2022: 2 raadsleden
 • Raadsperiode 2022-2026: 1 raadslid

Totaal raadsleden: 31

Vertrokken raadsleden

 • Ashley Karsemeijer (D66)
 • Martha Kool (CU)
 • Frank Broedelet (VVD)
 • Richard Hoogveld (PvdA)
 • Hennie Challik (PvdA)
 • Johan Kerbel (CDA)
 • Jos Rietbergen (VWB)
 • Dries Mulder (SGP)
 • Dittie van Zee (CDA)
 • Klaartje de Heus (Dorpsbelangen)
 • Floor Verstegen (VVD)

Nieuwe raadsleden

 • Joyce Blom (DB)
 • Nellie Donker (DB)
 • Gerrit de Jong (DB)
 • Patrick Koenhein (DB)
 • Willeke van Lith (DB)
 • Patricia Versluis (DB)
 • Theo Simons (SGP)
 • Ingrid Zwaan (D66)
 • Annet IJff (PvdA)
 • Bert van Erkom (VWB)

Bekijk de hele gemeenteraad

Rol van de raad

De drie taken van de gemeenteraad

 1. Inwoners vertegenwoordigen
 2. Grote lijnen bepalen voor beleid
 3. Het college controleren

Om hun taken goed uit te voeren, zetten raadsleden verschillende instrumenten in:

Initiatiefvoorstel

Meestal plaatst het college raadsvoorstellen op de agenda van de raad. Maar de raad kan ook een eigen voorstel op de agenda zetten. Dit is een initiatiefvoorstel.

Totaal aangenomen initiatiefvoorstellen: 4

Vragen van de raad

Om verduidelijking te krijgen over onderwerpen stellen raadsleden vragen aan het college.

Totaal gestelde vragen: 109

Moties

Met een motie dient de raad een verzoek in bij het college.

 • 22 aangenomen moties
 • 9 verworpen moties
 • 2 ingetrokken moties

Totaal ingediende moties: 33

Amendementen

Met een amendement wijzigen raadsleden een besluit of voorstel.

 • 17 aangenomen amendementen
 • 5 verworpen amendementen
 • 1 ingetrokken amendement

Totaal ingediende amendementen: 23

Tijdslijn

 • 1 februari: eerste raadsvergadering van 2022
 • 16 maart: verkiezingen gemeenteraad
 • 29 maart: afscheid oude raad
 • 30 maart: benoeming nieuwe raad
 • 26 april: installatie nieuw college
 • 4 juli: Perspectiefnota en jaarrekening vastgesteld
 • 8 november: Begrotingsraad
 • 18 november: Speeddaten Lingeborgh
 • 20 december: laatste raadsvergadering van 2022