Het groenbeleid in gemeente West Betuwe - 4 februari

Gepubliceerd op: 31 januari 2020 09:35

Groen

Op 4 februari praat de raad in De Schildkamp over het nieuwe groenbeleid in de gemeente West Betuwe. Hierin komt te staan hoe de gemeente om wil gaan met het groen in het gebied. De raadsleden krijgen deze avond uitgelegd hoe het beleid tot stand komt en krijgen de gelegenheid om input te geven.

Op dit moment is het groenbeleid van de drie oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal nog actief. Voor de gemeente West Betuwe wordt een nieuw groenbeleid opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente omgaat met het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Zoals het beheer en onderhoud van bomen en grassen, watergangen en hondenvoorzieningen.

Om het nieuwe groenbeleid voor gemeente West Betuwe te maken, zijn de groenbeleidsplannen van de drie oud-gemeenten met elkaar vergeleken. Deze worden samengevoegd tot een nieuw beleid. Hierbij worden de ambities van West Betuwe meegenomen. Inwoners en belangenorganisaties zijn ook bij dit proces betrokken. Zij praatten op verschillende informatieavonden mee over het groenbeleid. Ook tijdens de raadsavond op 4 februari zijn zij van harte welkom.

Beeldvorming

Op 4 februari horen de raadsleden en andere geïnteresseerden in een presentatie hoe het beleidsplan tot stand komt. Verschillende thema's uit het groenbeleid worden hierin verder uitgelegd. Deze thema's komen daarna terug in een interactieve enquête. Na een korte pauze praten de raadsleden en andere geïnteresseerden in vier groepen uitgebreider over de onderwerpen onderhoudskwaliteit, participatie, biodiversiteit en bomen.

Waar en wanneer?
Dinsdag 4 februari | 20.00 uur
De Schildkamp, Leerdamseweg 44 in Asperen

Dit is een openbare raadsavond. Alle geïnteresseerden zijn welkom!