Gemeenteraad West Betuwe vergadert op 25 juni!

Gepubliceerd op: 19 juni 2019 13:10

Raadsvergadering

Op dinsdag 25 juni vindt de raadsvergadering plaats. Deze begint om 20.00 uur in de raadszaal van de gemeente West Betuwe. Hierin komen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder de onderwerpen die voortkomen uit de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen van deze maand. Speciaal punt van deze vergadering: de toelating en beëdiging van een nieuw raadslid voor het CDA. De vergadering is openbaar, dus kom zeker langs om mee te luisteren!

20.00 uur – Raadszaal, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Bekijk de agenda hier!

Onderwerpen uit de raad:


De openbare ruimte

Hoe de gemeente West Betuwe met het beheer van de openbare ruimte om wil gaan, wordt vastgelegd in de Koepelnota openbare ruimte. De openbare ruimte is er voor iedereen – inwoners én bedrijven – en zorgt voor sociale binding. Het is dé ontmoetingsplek van de gemeente. Voor de beleving binnen de gemeente is het onderhouden van deze openbare ruimte daarom ook erg belangrijk. Deze koepelnota biedt de kaders hiervoor: Wat houdt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in? Welke visie en strategie bestaan hiervoor? En hoe wordt dit concreet uitgevoerd?

 

Begraafplaats West Betuwe 2

Begraafplaatsen in de gemeente

De nieuwe gemeente West Betuwe beheert en onderhoudt wel 31 begraafplaatsen. De drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gingen op verschillende manieren met dat beheer en onderhoud om en er golden andere regels voor de uitgifte en het ruimen van graven. Ook bestonden er tussen die gemeenten verschillen in tarieven die bij rechthebbenden van graven in rekening werden gebracht. De gemeente wil nu tot één uniforme aanpak voor de gehele gemeente komen.

 

Bestemmingsplannen

Deze week staan er meerdere bestemmingsplannen op de agenda van de raad, namelijk in Hellouw, Est en Beesd. Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de definitieve bestemming van grond en gebouwen. Hierin is vastgesteld wat er wel of niet gebouwd mag worden. Aan deze vastgestelde regels moet iedereen zich houden, zowel de inwoners en bedrijven van de gemeente als de gemeente zelf.

 

Beediging raadsleden

Beëdiging van een raadslid

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei heeft fractievoorzitter Dittie van Zee van het CDA aangegeven dat Hein van Harten afstand doet van zijn raadslidmaatschap. Dat betekent dat er een nieuw raadslid in zijn plaats komt. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Tijdens de raadsvergadering van 25 juni wordt een commissie gevormd, bestaande uit 3 raadsleden, die de geloofsbrieven van het beoogde raadslid onderzoekt. Wanneer de geloofsbrieven in orde zijn, wordt overgegaan op het toelaten en beëdigen van het nieuwe raadslid. Dit raadslid kan vervolgens direct meepraten in het vervolg van de raadsvergadering!