Gemeenteraad West Betuwe praat over begraafplaatsen

Gepubliceerd op: 28 mei 2019 21:00

Begraafplaats West Betuwe 2

De nieuwe gemeente West Betuwe heeft maar liefst 31 begraafplaatsen in beheer en onderhoud. De drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gingen op verschillende manieren met dat beheer en onderhoud om en er golden andere regels voor de uitgifte en het ruimen van graven. Ook bestonden er tussen die gemeenten verschillen in tarieven die bij rechthebbenden van graven in rekening werden gebracht.

Nieuw beheerplan

West Betuwe wil nu komen tot één uniforme aanpak. Hiervoor is een nieuw Beleids- en beheerplan Begraafplaatsen uitgewerkt. De gemeenteraad gaat zich hier nu over buigen. Er zijn tal van onderdelen waarbij de raad keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om hete gewenste onderhoudsniveau. Welke bijdrage zou de gehele gemeenschap moeten leveren in het beheer en onderhoud? Dat hoeft niet persé direct financieel te zijn, maar het kan ook gaan om de mogelijkheid tot het adopteren van een stukje onderhoud van een begraafplaats. Welke financiële bijdrage is redelijk om van de rechthebbenden van graven te vragen? Hoe ga je om met het ruimen van graven, eventuele uitbreiding van begraafplaatsen en oude begraafplaatsen waarop al lang geen graven meer zijn uitgegeven? Er zijn voor de raad genoeg 'knoppen om aan te draaien'. Een boeiend onderwerp en tegelijkertijd een onderwerp waarbij veel inwoners zich nadrukkelijk betrokken voelen. Het gemeentebestuur vindt daarom zorgvuldigheid in besluitvorming en communicatie erg belangrijk.

Luisteren, afwegen, besluiten

Binnenkort staat het nieuwe Beleids- en beheerplan Begraafplaatsen drie keer op de agenda van de gemeenteraad.

Maandag 3 juni a.s. - Beeldvormende bijeenkomst
De raad laat zich nader informeren. Voor belanghebbenden is er gelegenheid tot inspreken (aanmelden uiterlijk vrijdag 31 mei, 12.00 uur).

Dinsdag 11 juni a.s. - Oordeelsvormende bijeenkomst
De raad gaat voor de eerste keer over dit onderwerp in discussie en komt tot een voorlopig oordeel. Voor belanghebbenden is er gelegenheid tot inspreken (aanmelden uiterlijk maandag 10 juni, 12.00 uur).

Dinsdag 25 juni a.s. - Besluitvorming bijeenkomst
De raad komt tot een definitief besluit. Tijdens deze vergadering is er geen gelegenheid meer tot inspreken. Deze datum is onder voorbehoud. De raad kan immers tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst tot de conclusie komen dat het onderwerp nog niet rijp is voor besluitvorming.

Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen. Belanghebbenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht kunnen zich hiervoor melden bij de griffie. Dat kan via het mailadres griffie@westbetuwe.nl (vermeld hierbij naam en telefoonnummer) of via 0345-728800.

Meer weten:

Bekijk de bijbehorende stukken!