Gemeenteraad West Betuwe over dorpshuizen en MFC’s

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020 15:20

Op 3 november vergadert de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe over de Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra. Tijdens de digitale beeldvormende vergadering krijgen de raadsleden uitleg over het beleid en de subsidies voor deze ontmoetingsplekken. Ook gaan zij met dorpshuizen en inwoners in gesprek. U kunt live meedoen in de digitale vergadering. Liever alleen meeluisteren? Volg dan de livestream

De gemeente West Betuwe heeft 23 dorpshuizen en 4 multifunctionele centra. Deze zijn verdeeld over de 26 kernen. Op dit moment is voor dorpshuizen en multifunctionele centra het beleid van de oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal nog actief. De verschillen in beleid zorgen onder andere voor verschillen in de financiële bijdragen die dorpshuizen krijgen.

Voor de gemeente West Betuwe wordt daarom een nieuw beleid gemaakt. Zodat voor alle dorpshuizen dezelfde regels gelden. Dit beleid is uitgewerkt in de Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra. Op basis van dit beleid kan de gemeente de subsidies harmoniseren. De Kadernota biedt ook een kijkje in de toekomst van 2021 tot 2026 en verder.

Beeldvorming

Tijdens de digitale beeldvorming krijgen aanwezigen informatie over de totstandkoming van de Kadernota. Vertegenwoordigers van de multifunctionele centra en de dorpshuizen delen hoe ze over de Kadernota denken. Tot slot gaan de raadsleden het gesprek aan met inwoners, dorpshuizen en MFC's. De input die hieruit voortkomt neemt de gemeente mee in de uiteindelijke Kadernota die in december ter besluitvorming voorligt aan de raad.

Praat mee

Tijdens de beeldvorming zijn inwoners en andere geïnteresseerden van harte welkom om mee te praten. Zij kunnen live meedoen in de digitale vergadering. Aanmelden voor de avond kan tot en met maandag 2 november 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl. Het is ook mogelijk een schriftelijke reactie toe te sturen.