Gemeenteraad in gesprek met inwoners over A2

Gepubliceerd op: 02 september 2021 08:05

Op dinsdag 7 september praat de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe over de ontwikkelingen in het project MIRT A2 Deil-Vught. Dit project gaat om het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2. Betrokken regionale partners delen de stand van zaken rondom de bestuurlijke zienswijze en het proces voor het komende halfjaar. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te luisteren en praten. Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis De Koeldert in Waardenburg en begint om 20.00 uur.

Het project MIRT A2 Deil-Vught loopt al langere tijd. Er zijn maatregelen nodig om de doorstroming en verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen onderzocht. Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 aan te pakken. Eén van die maatregelen is de verbreding van de A2 bij Waardenburg naar twee keer vier rijstroken. Het pakket aan maatregelen heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie.

Programma

De informatiebijeenkomst op 7 september begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Koeldert in Waardenburg. Hier krijgen de raadsleden en andere geïnteresseerden informatie over de stand van zaken in het project. Dit verzorgen medewerkers van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland en gemeente West Betuwe. Zij geven ook een toelichting op de voorkeursbeslissing en het proces voor het komende halfjaar.

Deze avond is een voorbereiding voor de raadsleden op het besluit dat ze op dinsdag 28 september nemen. De bijeenkomst hoort daarom bij de raadscyclus van de gemeente West Betuwe. Dit staat los van de zienswijzen die deze zomer zijn ingediend. Daar wordt op 7 september dan ook niet op ingegaan. 

Praat mee

Wilt u aanwezig zijn en/of meepraten op 7 september? Aanmelden kan tot maandag 6 september 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. Zonder aanmelding is het niet mogelijk om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst houden we rekening met de huidige richtlijnen van het RIVM. We houden 1.5 meter afstand, houden een maximum van 50 personen aan en werken met vaste zitplaatsen. Omdat de vergadering op locatie plaatsvindt, wordt deze niet uitgezonden of opgenomen.

Algemene informatie over het traject MIRT A2