Extra raadsvergadering donderdag 12 november 2020

Gepubliceerd op: 09 november 2020 15:10

Tijdens de raadsvergadering van 5 november jl. is door de gemeenteraad besloten een extra raadsvergadering te plannen.

In de vergadering van de Provinciale Staten van 28 oktober jl. is het Nazorgfonds stortplaatsen behandeld. In de extra vergadering bespreekt de gemeenteraad de discussie die is ontstaan tussen de gemeenten in de regio Rivierenlanden en de Provincie Gelderland over dit het nazorgfonds stortplaatsen.

De vergadering start op 12 november om 20.00 uur in de raadzaal. De vergadering wordt live uitgezonden.