Extra oordeelsvorming 14 september: kleinschalige crisisnoodopvang

Gepubliceerd op: 08 september 2022 12:09

De gemeenteraad ontving van het college een raadsinformatienota over kleinschalige crisisnoodopvang in de gemeente West Betuwe. Landelijk is er bestuurlijke overeenstemming om plekken voor crisisnoodopvang in gemeenten te realiseren. Om zo andere asielopvanglocaties in het land te ontlasten. De uitvoering van deze tijdelijke crisisnoodopvang is de verantwoordelijkheid van het college. Het gaat in de gemeente West Betuwe om de opvang van in totaal 45 mensen tot uiterlijk 31 december 2022. 

De gemeenteraad wil graag de crisisnoodopvang bespreken in een openbare oordeelsvormende vergadering. Deze vindt plaats op woensdag 14 september om 20.00 uur in de Lingeborgh in Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 2). Publiek is hierbij welkom. U kunt ook online meeluisteren met de vergadering.

Inspreken

Voorafgaand aan de vergadering kunnen inwoners hun standpunt over het onderwerp delen met de gemeenteraad. Wilt u hier gebruik van maken? U kunt zich tot woensdag 14 september 17.00 uur aanmelden via griffie@westbetuwe.nl. Graag onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. U krijgt in principe per inspreker 5 minuten de tijd om te spreken. Als er meer dan 3 insprekers zijn, wordt de totale tijd van 15 minuten over alle insprekers verdeeld. 

Wilt u uw bijdrage liever schriftelijk delen met de gemeenteraad? Dan kan dit ook tot woensdag 14 september 17.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.