Eerste advies onderhandelingen nieuwe coalitie West Betuwe

Gepubliceerd op: 31 maart 2022 11:03

De onderhandelingen in gemeente West Betuwe zijn in een volgende fase. Deze gaan over de nieuwe coalitie en het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De informateurs Harry Keereweer en Pieter van Veen geven hun eerste advies.

De afgelopen weken hadden de informateurs gesprekken met alle politieke fracties van de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe. Daaruit halen ze hun eerste advies. Ze adviseren Dorpsbelangen-lijstrekker Rutger van Stappershoef om verder te praten met de ChristenUnie, D66, Verenigd West Betuwe en de VVD.

Dit betekent nog niet dat deze partijen ook plaatsnemen in het nieuwe college. Ook kunnen de andere politieke fracties later nog in beeld komen.

"Wij hebben ons eerst gericht op de verkennende gesprekken" zegt Harry Keereweer. "Belangrijk in die gesprekken was de openheid waarmee gesproken kon worden over de belangrijkste thema's voor de komende bestuursperiode. En de verbinding daarmee met het programma van de grootste winnaar van de verkiezingen, Dorpsbelangen."

Pieter van Veen: "Daar speelde nadrukkelijk ook het te vormen college van burgemeester en wethouders een belangrijke rol in. Onze opdracht is ook om te zorgen voor een goed samenwerkend en collegiaal team. De bemensing daarvan is dan ook in de gesprekken aan de orde gekomen."

De twee informateurs adviseren de inhoudelijke onderhandelingen te starten met ChristenUnie, D66, Verenigd West Betuwe en de VVD. Daaruit volgt of de gezochte onderlinge chemie ook leidt tot een inhoudelijk akkoord.