Digitale oordeelvorming groen en wegen en beeldvorming grondbeleid op 23 juni

Gepubliceerd op: 22 juni 2020 09:25

Op 23 juni staan zowel een beeldvorming als een oordeelsvorming gepland. In de beeldvorming spreekt de raad over het grondbeleid van de gemeente West Betuwe. In de oordeelsvorming gaan ze in op het groenbeleid en wegenbeheerplan. 

Digitale oordeelsvorming - Groenbeleid en Wegenbeheerplan

Goed onderhouden groen en wegen maken de gemeente West Betuwe leefbaar en mooi. Dit onderhoud is dan ook een belangrijke taak van de gemeente. In het geharmoniseerde groenbeleidsplan en wegenbeheerplan zijn hiervoor regels en afspraken gemaakt. Op dinsdag 23 juni bespreekt de gemeenteraad deze plannen tijdens de digitale oordeelsvorming. De vergadering is vanaf 20.00 uur mee te kijken via de site van de raad. Maar inwoners kunnen ook meepraten.

Op dit moment zijn de plannen rondom het groen en de wegen van de drie oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal nog actief. De nieuwe gemeente West Betuwe krijgt een eigen groenbeleid en wegenbeheerplan. Op 7 juli staan beide onderwerpen op de besluitvormende agenda van de gemeenteraad. Voordat de raadsleden een besluit nemen, gaan ze hierover op 23 juni met elkaar in gesprek.

Groenbeleid

In het groenbeleid staat hoe de gemeente omgaat met het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Zoals het onderhoud van bomen en grassen, watergangen en hondenvoorzieningen. Bij de ontwikkeling van dit beleid zijn inwoners en belangenorganisaties actief betrokken. Zij praatten op verschillende informatieavonden mee over het groenbeleid. Hun inbreng is zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe beleid van de gemeente West Betuwe.

Wegenbeheerplan

De gemeente West Betuwe is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden binnen de gemeente. Deze wegen moeten veilig zijn en prettig om op te rijden of lopen. Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van de wegen behouden en verhoogd wordt. In het wegenbeheerplan staat hoe de gemeente dit het beste kan doen. Zodat de wegen, fiets- en voetpaden veilig en goed begaanbaar zijn voor inwoners en andere weggebruikers.

Praat mee met de raad

Inwoners kunnen op 23 juni meepraten over het wegenbeheerplan of het groenbeleidsplan. Ze kunnen inspreken aan het begin de digitale vergadering of een schriftelijke reactie opsturen. Aanmelden of een reactie opsturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot 23 juni 12.00 uur.

Digitale beeldvorming - Grondbeleid

Op 23 juni staat naast de oordeelsvorming ook een beeldvorming gepland. Hierin praat de raad over het grondbeleid van de gemeente West Betuwe. Inwoners kunnen meepraten in de vergadering of live meekijken via de website. De vergadering start om 20.00 uur.

Tijdens de beeldvormende avond krijgen de raads- en burgerleden meer informatie over het grondbeleid van de gemeente West Betuwe. Ook wil het college de input van de gemeenteraad ophalen. Hoe denkt de raad over het grondbeleid? Dit wordt getoetst aan de hand van verschillende stellingen.

De raads- en burgerleden willen deze avond ook met inwoners in gesprek over dit onderwerp. Zij zijn daarom van harte uitgenodigd om mee te praten. Wilt u meepraten in de vergadering? Aanmelden kan tot 23 juni 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.