Digitale oordeelsvorming 14 april

Gepubliceerd op: 14 april 2020 09:45

De oordeelsvormende vergadering van 14 april vindt digitaal plaats. De raads- en burgerleden gaan het debat met elkaar aan via het programma Zoom. De vergadering wordt live uitgezonden via de site van de raad. 

Herstelbesluit bestemmingsplan Deil 2018

De gemeenteraad van oud-gemeente Geldermalsen stelde in 2018 het bestemmingsplan voor Appelhof 2 in Deil vast. Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de definitieve bestemming van grond en gebouwen. Hierin staat wat er wel of niet gebouwd mag worden. Aan deze regels moet iedereen zich houden. Zowel de inwoners en bedrijven van de gemeente als de gemeente zelf.

De Raad van State heeft in januari 2020 besloten dat de raad West Betuwe een nieuw besluit moet nemen over dit bestemmingplan. De betrokkene wilde dat de woning op het terrein van Appelhof 2 de bestemming van bedrijfswoning krijgt. De gemeenteraad Geldermalsen gaf aan dat dit niet past binnen het gemeentelijk beleid. De raad heeft de reden hiervoor niet genoeg uitgelegd, volgens de Raad van State. Daarom moet de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe daar nu een nieuw besluit over nemen.

Herontwikkeling Linge-oeverzone Geldermalsen

De oud-gemeente Geldermalsen wilde het Linge-oevergebied al langere tijd vernieuwen. Dit project is na een besluit van de gemeenteraad van oud-gemeente Geldermalsen in gang gezet. Hiervoor startte gemeente West Betuwe een bestemmingplanprocedure. In overleg met watersportvereniging Achter 't Veer is het plan verder uitgewerkt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden.

Voor de uitvoering van het plan  is nu een budget van € 2.299.000,- beschikbaar. Dit is niet genoeg voor de uitvoering van het plan. De raad bespreekt een mogelijke verhoging van het budget en het vast te stellen bestemmingplan.

Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Verschillende gemeenten in de Regio Rivierenland hebben sinds 2012 een bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer. Het doel hiervan is om het opnieuw gebruiken van grond en bagger makkelijker en goedkoper te maken. Voor de gemeente West Betuwe moeten verschillende gegevens geactualiseerd worden. Dit gaat om gegevens over de bodemkwaliteit, verschillende bodemfuncties en bijbehorende regels. De raad gaat hier op 14 april over in discussie.

Ook ligt de vraag voor, om het college mandaat te geven voor toekomstige wijzigingen in de kaart. Het college mag deze wijzigingen dan doorvoeren, zonder dat het opnieuw aan de raad voorgelegd hoeft te worden.

Kijk en luister mee!