Digitale beeldvorming op maandag 8 juni

Gepubliceerd op: 04 juni 2020 16:05

Op maandag 8 juni staan twee onderwerpen op de beeldvormende agenda. De raad praat over het sociaal domein en een mogelijke rotonde in Hellouw. Beide voorrondes vinden digitaal plaats. Luister live mee met de vergaderingen.

Sociaal domein

20.00 uur | Digitale beeldvorming
Het college heeft eind 2019 aan de VNG gevraagd om deel nemen aan het visitatietraject financiƫle beheersing sociaal domein. Met het visitatierapport adviseert de VNG het college over de wijze waarop de gemeente grip kan krijgen op het sociaal domein. In deze beeldvormende voorronde krijgt de raad meer informatie over de aanbevelingen van de VNG, de financiƫle analyse van het sociaal domein en het afwegingskader van het sociaal domein.

Rotonde Hellouw

20.00 | Digitale beeldvorming
In Hellouw komen drie wegen uit op de provinciale Graaf Reinaldweg. Dit zijn de Irenestraat, de Oudenhof en de Korfgraaf. Om de verkeerssituatie in Hellouw te verbeteren, bestaat het plan om de kern met een rotonde te verbinden aan de Graaf Reinaldweg. Hiervoor heeft de oud-gemeente Neerijnen in 2017 al budget beschikbaar gesteld. De berekeningen die hiervoor gemaakt zijn klopten echter niet. Er is een groter budget nodig. Daarom legt het college het voorstel nu voor aan de raad. De voorkeur van het college gaat uit naar een rotonde op de kruising van de Korfgraaf met de Graaf Reinaldweg. Tijdens de beeldvormende vergadering op 8 juni bespreekt de gemeenteraad dit voorstel.

Bekijk hier ook de uitgebreide videopresentatie over de rotonde Hellouw