Digitale beeldvorming op 7 mei: subsidiebeleid en wegenbeheerplan

Gepubliceerd op: 29 april 2020 16:45

Op donderdag 7 mei staan twee beeldvormende vergaderingen gepland. Op de agenda het subsidiebeleid en het wegenbeheerplan. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur en u kunt digitaal meepraten of -kijken.

20.00 uur | Subsidiebeleid | Zoom-vergadering

De oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben nu nog een eigen subsidiebeleid. Dit moet een nieuw beleid worden voor de gemeente West Betuwe. Op 7 mei krijgen de raads- en burgerleden en andere geïnteresseerden meer informatie over dit proces. Hoe staat het er nu voor? Ook gaan de aanwezigen in gesprek over de uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid.

20.00 uur | Wegenbeheerplan | Zoom-vergadering

De wegen in de gemeente West Betuwe moeten goed onderhouden worden. Daarvoor wordt het wegenbeheerplan gemaakt. Tijdens de beeldvorming wordt duidelijk wat de oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal aan het onderhoud van de wegen deden. Daarnaast wordt besproken hoe de gemeente West Betuwe de wegen kan verbeteren.

Praat mee met de raad

Tijdens de vergaderingen krijgt de raad meer informatie over het subsidiebeleid en het wegenbeheerplan. De raadsleden gaan hierover ook in gesprek met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Iedereen die mee wil praten, kan deelnemen in de Zoom-vergadering.

Per vergadering is ruimte voor 100 geïnteresseerden om mee te doen. Hierbij geldt: vol = vol. Als de vergadering vol is, kunt u niet meepraten in de vergadering zelf. U kunt dan wel de vergadering live volgen via de site van de raad.

Weet u niet precies hoe het meedoen via Zoom werkt? Of heeft u niet de juiste apparaten om dit te doen? Het is ook mogelijk om naar het gemeentehuis te komen en daar mee te doen met de Zoom-vergadering. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl.

Link naar de Zoom-sessie

De link naar de Zoom-sessie wordt om 20.00 uur openbaar gemaakt via de site, Twitter en Facebook van de gemeenteraad. Zo kunt u direct meedoen met de vergadering.

We vragen u deze link alleen te gebruiken als u ook daadwerkelijk mee wilt praten in de vergadering. Wilt u alleen luisteren? Kijk dan via de livestream mee naar de beeldvorming over het subsidiebeleid of wegenbeheerplan. Zo kunnen zoveel mogelijk insprekers die dit willen, met de raad in gesprek gaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het meedoen via de Zoom-vergadering? Neem dan contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl.