Digitale beeldvorming op 2 februari voor raad West Betuwe

Gepubliceerd op: 28 januari 2021 12:00

Op 2 februari bespreekt de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe twee onderwerpen in een beeldvormende vergadering. De avond staat in het teken van het klimaat. Op de agenda staan namelijk het definitieve bod RES en de Lokale Ruimtelijke Adaptatie. De vergadering is digitaal en live te volgen via de website van de gemeenteraad. Inwoners kunnen ook direct meepraten in de vergadering.

Definitieve bod RES 

De gemeente West Betuwe moet als onderdeel van de FruitDelta Rivierenland voor de zomer van 2021 een definitief Regionale Energie Strategie-bod (RES-bod) doen. Landelijk zijn er in het Nationale Klimaatakkoord afspraken gemaakt over duurzame energie. Het landelijke doel is om in 2030 een bepaalde hoeveelheid (35 TWh) aan groene energie op te halen. De verschillende regio's binnen Nederland doen een eigen bod om bij te dragen aan dit doel. 

In mei 2020 is een concept-bod gemaakt door de regio. Dit bod moet definitief gemaakt worden. Om hier genoeg tijd voor te nemen, begint de voorbereiding met de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe hiervoor op 2 februari. Tijdens de beeldvormende avond bespreekt de raad het RES-bod en de rol van de gemeente West Betuwe hierin.

Lokale Ruimtelijke Adaptatie

De Lokale Ruimtelijke Adaptatie gaat over de impact van klimaatverandering op de gemeente West Betuwe. Op 5 januari sprak de gemeenteraad al over de regionale Ruimtelijke Adaptatie. Maar op 2 februari krijgt de raad een presentatie over de impact van extreem weer op de gemeente. Vervolgens gaan de raadsleden, inwoners en ondernemers hierover met elkaar in gesprek. Op basis van deze avond wordt een beleidsstuk en uitvoeringsprogramma geschreven. Hierin komen de ambities van de gemeente West Betuwe op het gebied van ruimtelijke adaptatie te staan.

Praat of kijk mee

Inwoners kunnen zich tot 1 februari 12.00 uur aanmelden om mee te doen in de digitale beeldvormende vergaderingen. Dit kan via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Een schriftelijke bijdrage delen met de raad kan ook.

De vergadering start om 20.00 uur. Iedereen die alleen mee wil kijken, kan dit doen via de website van de gemeenteraad. Hier wordt de vergadering live uitgezonden. De vergadering is ook op een later moment terug te kijken.

Extra beeldvormende vergadering op 16 februari

In eerste instantie was de agenda van de gemeenteraad van 2 februari voller. Er stonden vier verschillende onderwerpen op de planning. Het presidium besloot maandag 18 januari dat hierdoor niet voldoende aandacht aan alle onderwerpen besteed kon worden. Daarom is nu op dinsdag 16 februari een extra beeldvormende avond. Deze avond staan de twee onderwerpen Consequenties Uitgangspunten Omgevingswet en het Regionale Economische Ambitiedocument op de agenda.