Bomenbeheer op 12 oktober op agenda gemeenteraad West Betuwe

Gepubliceerd op: 06 oktober 2021 14:20

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe praat op 12 oktober tijdens een oordeelsvormende vergadering over het bomenbeheer. Raadsleden horen bezorgde geluiden van inwoners over het plan om meerdere bomen in de gemeente te kappen. Dit is voor de raad reden om extra met elkaar over dit onderwerp te praten. Ook inwoners kunnen bij de vergadering aanwezig zijn en inspreken.

Op 8 juli 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe groenbeleid van de gemeente West Betuwe vast. Op basis van dit beleid gaat de gemeente West Betuwe de in totaal 37.342 bomen in de gemeente effici├źnter en duurzamer beheren. Dit zorgt de afgelopen dagen voor verschillende berichten in de media.

Ook horen de raadsleden bezorgde opmerkingen van inwoners over het plan om meerdere bomen in de gemeente te kappen. Hierover deelde het college op maandag 27 september een informatienota met de raad. Deze geeft uitleg over het plan en beleid voor bomenbeheer. Zowel de reacties van inwoners als deze informatienota zijn voor de raad reden om met elkaar verder te praten over het bomenbeheer in de gemeente.

Het onderwerp bomenbeheer staat op de agenda van oordeelsvormende vergadering 2. Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats in de aula van Scholengemeenschap de Lingeborgh in Geldermalsen. Tijdens de vergadering gaan de raadsleden met elkaar in overleg over het bomenbeheer en kunnen ze vragen stellen aan het college.

Inspreken

Inwoners kunnen tijdens de vergadering op 12 oktober inspreken over dit onderwerp om hun standpunt te delen met de gemeenteraad. Zij krijgen hier aan het begin van de vergadering gelegenheid voor. Maar zij kunnen ook schriftelijk hun inspraakreactie delen met de raad. Aanmelden voor inspreken of een schriftelijke reactie toesturen kan tot maandag 11 oktober 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.

Publieke tribune

De publieke tribune is bij deze vergadering open. Geïnteresseerde inwoners kunnen daarom in de zaal meeluisteren. Omdat we nog wel 1.5 meter afstand houden, is er beperkte ruimte beschikbaar. Daarom is aanmelden nodig om aanwezig te zijn bij de vergadering. Aanmelden kan tot maandag 11 oktober 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.

De vergadering is ook vanuit huis live mee te luisteren.