Begrotingsraad West Betuwe op 8 november

Gepubliceerd op: 01 november 2022 10:11

De raadsvergadering van 8 november is een bijzondere vergadering. Het is de Begrotingsraad van de gemeente West Betuwe. De raadsleden stellen hierin vast hoe in het komende jaar het geld van de gemeente wordt gebruikt. In de begroting staan de uitgaven en inkomsten van de gemeente in 2023. Maar ook een vooruitblik op de drie jaren erna.

De Begrotingsraad start om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Hier is publiek van harte welkom. De vergadering is ook live mee te luisteren.

Op de raadsagenda van 8 november

De agenda van deze vergadering heeft twee onderwerpen:

  • Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026
  • Tweede Bestuursrapportage 2022

Programmabegroting en meerjarenraming

De begroting is opgedeeld in 10 programma's. Dit zijn thema's waar de gemeente zich mee bezig houdt. Zoals onderwijs, duurzaamheid en milieu en veiligheid. Per programma staat in de Begroting wat de gemeente in 2023 wil bereiken. En wat dat kost en opbrengt. In de meerjarenraming kijkt de gemeente de komende drie jaar vooruit.

Alle 10 de fracties uit de gemeenteraad krijgen tijdens de Begrotingsraad 5 minuten de tijd om te reageren op de begroting.

Tweede Bestuursrapportage 2022

Vorig jaar stelde de gemeenteraad de begroting voor 2022 vast. Twee keer per jaar informeert het college de gemeenteraad over de status hiervan. Dit doet het college met een bestuursrapportage. De 1e bestuursrapportage stelde de raad vast op 4 juli 2022. Nu ligt de 2e bestuursrapportage 2022 voor.

Spreek in tijdens het Raadspreekuur

Aan het begin van elke raadsvergadering is het Raadspreekuur. Ook tijdens de Begrotingsraad. Hier kunt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de politieke agenda staat. Het is ook mogelijk om uw inspreektekst via e-mail te sturen naar de gemeenteraad.

Aanmelden voor het Raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot maandag 7 november 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.