Begroting 2022 en 2e Bestuursrapportage 2021

Gepubliceerd op: 03 november 2021 16:00

Op dinsdag 9 november is de Begrotingsraad van de gemeente West Betuwe. Dit is een belangrijke vergadering voor de gemeenteraad. De raadsleden stellen vast hoe in het komende jaar het geld van de gemeente wordt gebruikt. In de begroting staan de uitgaven en inkomsten van de gemeente in 2022. Maar ook een vooruitblik op de drie jaren erna.

De Begrotingsraad start om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Hier is publiek van harte welkom. Aanmelden voor een plek op de publieke tribune kan via griffie@westbetuwe.nl. De vergadering is ook live mee te luisteren via www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.

Bespreekstukken

  • Raadsvoorstel vaststelling Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
  • Raadsvoorstel tot vaststelling 2e Bestuursrapportage 2021
  • Raadsvoorstel kiezen variant raadsvoorzieningen (t)huisvesting en beschikbaar stellen van een krediet voor de investeringen

Begroting 2022

Infographic Begroting 2022

Download de volledige Begroting 2022

Tweede bestuursrapportage 2021

Vorig jaar stelde de gemeenteraad de begroting voor 2021 vast. Twee keer per jaar informeert het college de gemeenteraad over de status hiervan. Dit doet het college met een bestuursrapportage. De 1e bestuursrapportage stelde de raad vast op 8 juli 2021. Nu ligt de 2e bestuursrapportage 2021 voor. 

Infographic 2e Bestuursrapportage 2021

Download de volledige 2e bestuursrapportage 2021