Beeldvorming op donderdag 6 mei

Gepubliceerd op: 30 april 2021 10:20

In verband met de Dodenherdenking vergadert de gemeenteraad volgende week op donderdag (6 mei). In de digitale beeldvormende vergaderingen praten raadsleden met inwoners en belanghebbenden over vier onderwerpen. Dit zijn: het sportbeleid, de uitvoeringsagenda bouwen aan sociale kracht, bestemmingsplan dijkversterking Tiel/Waardenburg en gebiedsmarketing.

Wilt u over een van deze onderwerpen meepraten? U kunt zich hiervoor aanmelden via griffie@westbetuwe.nl. Aanmelden kan tot donderdag 5 mei 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meepraten. Wilt u alleen meekijken? Volg dan vanaf 20.00 uur de livestream.

Beeldvormende vergadering 1

In deze beeldvormende vergadering staan de harmonisatie van het sportbeleid en de uitvoeringsagenda bouwen aan sociale kracht op de agenda. 

20.00 uur - Harmonisatie sportbeleid

De gemeente West Betuwe krijgt een nieuw sportbeleid. Vanavond spreken inwoners en sportverenigingen hierover met de gemeenteraad. Samen hebben ze het over de hoofdlijnen van dit beleid.

21.35 uur - Uitvoeringsagenda bouwen aan Sociale kracht

Op 27 oktober 2020 stelde de gemeenteraad de beleidsnota Bouwen aan sociale kracht vast. Daarin staat de toekomstvisie voor het sociaal maatschappelijk beleid. De raad wilde graag op de hoogte blijven van de uitvoeringsagenda voor dit beleid. De gemeente heeft deze agenda samen met betrokken partners gemaakt. In een presentatie krijgen de raadsleden hier vanavond uitleg over.

Beeldvormende vergadering 2

In deze beeldvormende vergadering staan de dijkversterking Tiel/Waardenburg en gebiedsmarketing in de gemeente West Betuwe op de agenda.

20.00 uur - Bestemmingsplan dijkversterking Tiel/Waardenburg

Tijdens deze beeldvormende vergadering krijgt de raad informatie over het bestemmingsplan voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg. In een presentatie wordt het proces, de planprocedure en de beantwoording van ingediende zienswijzen duidelijk.

21.00 uur - Gebiedsmarketing

Met gebiedsmarketing wil de gemeente West Betuwe haar gebied sterker en als één geheel op de kaart zetten. Het verduidelijkt de kwaliteiten van het gebied. En dat vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners, ondernemers, talenten en toeristen. Vanavond praat de gemeenteraad met inwoners en stakeholders uit de gemeente over gebiedsmarketing.