Beeldvorming op dinsdag 6 april

Gepubliceerd op: 01 april 2021 16:35

Op dinsdag 6 april staan er drie onderwerpen op de agenda. Dit zijn de stand van zaken van de interne organisatie van de gemeente West Betuwe, een mogelijke nieuwe gemeentewerf en de bestuurlijke agenda van Werkzaak. De onderwerpen zijn verdeeld over twee beeldvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats en zijn live te volgen.

Tijdens beeldvormende vergaderingen krijgen de raadsleden meer informatie over de onderwerpen die op de agenda staan. Hierbij zijn inwoners ook altijd welkom. U kunt als inwoner meepraten over de onderwerpen die u interessant vindt. Ook in digitale vergaderingen.

Wilt u op 6 april meepraten met de raad? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via griffie@westbetuwe.nl. Aanmelden kan tot maandag 5 april 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meepraten.

Beeldvormende vergadering 1

20.00 uur | Stand van zaken organisatie

De gemeente West Betuwe bestaat sinds januari 2019. Het is een fusiegemeente. Drie oude gemeentes zijn samen een nieuwe gemeente geworden. In de eerste jaren was het vooral belangrijk dat het beleid van de oude gemeentes werd samengevoegd. Er moest een nieuw West Betuws beleid komen. Maar ook de interne organisatie van de gemeente is belangrijk. Wie zit op welke plek? Wie heeft welke taak? Dit blijft zich altijd verder ontwikkelen. De gemeentesecretaris Karen Coesmans neemt de raad op 6 april mee in de stand van zaken van deze interne organisatie.

21.30 uur | Nieuwe gemeentewerf

De gemeente West Betuwe verkent de mogelijkheden om een nieuwe duurzame gemeentewerf te maken in Rumpt. Het plan is om dit te doen op het terrein van de provincie Gelderland aan de Boutensteinseweg. Daarom komt er misschien een samenwerking tussen de provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe. Het college vertelt de gemeenteraad op 6 januari meer over de stand van zaken rondom de samenwerking en het plan.

Beeldvormende vergadering 2

20.00 uur | Bestuurlijke agenda Werkzaak

De gemeente West Betuwe werkt samen met andere gemeentes in de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Hiermee voert de organisatie taken uit die verschillende regelingen, waaronder de Paricipatiewet, met zich meebrengen.

Na een evaluatie van de samenwerking, stelde Werkzaak een bestuurlijke agenda 2020 op. Daarin staan een aantal wijzigingen. Zo kunnen de taken van Werkzaak uitgebreid worden. Ook besloot de gemeente Tiel niet langer mee te doen in Werkzaak.

Nu moeten de gemeenteraden van de verschillende deelnemende gemeentes een besluit nemen over de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Voordat raadsleden van de gemeente West Betuwe dit doen, willen ze hier op 6 april meer informatie over krijgen.