Beeldvorming op 7 en 8 september

Gepubliceerd op: 01 september 2021 12:45

De vergadercyclus van de raad gaat na het zomerreces weer van start. Op dinsdag 7 en woensdag 8 september staan de eerste beeldvormende vergaderingen gepland. De raad vergadert weer zoveel mogelijk fysiek, in verschillende kernen van de gemeente. Nu het weer kan, willen de raadsleden namelijk graag weer naar de inwoners toe.

Inwoners zijn dan ook van harte welkom bij de vergaderingen. We houden hierbij wel rekening met de richtlijnen van het RIVM. We houden 1.5 meter afstand, houden een maximum van 50 personen per vergadering aan en werken met vaste zitplaatsen.

Omdat we een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben, vragen we u ook om zich vooraf aan te melden. Wilt u aanwezig zijn bij of meepraten over een van de onderwerpen op de agenda? Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp. Aanmelden kan tot de dag voor de vergadering 12.00 uur.

De vergaderingen worden niet uitgezonden of opgenomen. 

Agenda dinsdag 7 september

Cultuur- en erfgoedbeleid

  • Start: 20.00 uur
  • Locatie: Dorpshuis Asperen, Van Langerakstraat 6, 4147 BJ Asperen

In september neemt de gemeenteraad een besluit over het cultuur- en erfgoedbeleid. Dit is tijdens de raadsvergadering van 28 september. Voordat de raadsleden het besluit nemen, krijgen ze tijdens deze beeldvormende vergadering op 7 september nog een laatste presentatie over het onderwerp. En kunnen ze hun resterende vragen stellen. Zodat ze een goed overwogen besluit kunnen nemen. Deze avond is in het Dorpshuis in Asperen.

MIRT A2 Deil-Vught

  • Start: 20.00 uur
  • Locatie: Dorpshuis De Koeldert, De Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg

In De Koeldert in Waardenburg praat de gemeenteraad op 7 september over de ontwikkelingen in het project MIRT A2 Deil-Vught. Dit project gaat om het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2. Tijdens de informatiebijeenkomst delen medewerkers van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland en gemeente West betuwe de stand van zaken in het project en het proces voor het komende halfjaar. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te luisteren en praten.

Agenda woensdag 8 september

Participatiebeleid en de Participatieverordening

  • Start: 20.00 uur
  • Locatie: Huis Ophemert, Blankenburgsestraat 3, 4061 AR Ophemert

De gemeente West Betuwe krijgt een participatiebeleid. Om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij besluiten die genomen worden en de uitvoering daarvan. Het participatiebeleid is nu bijna af. Tijdens deze beeldvormende avond krijgt de gemeenteraad uitleg over de inhoud van het beleid. En gaan raadsleden met inwoners in gesprek over hun verwachtingen. De avond vindt plaats in Huis Ophemert.

Kadernota Sport

  • Start: 21.20 uur
  • Locatie: Huis Ophemert, Blankenburgsestraat 3, 4061 AR Ophemert

Tijdens deze beeldvormende vergadering in Huis Ophemert krijgen de raadsleden meer informatie over het sportbeleid dat ontwikkeld is. Dit beleid is bedoeld voor de periode van 2022 tot 2026. Het geeft sportverenigingen duidelijkheid over hun verantwoordelijkheden en de steun die de gemeente ze biedt. Naar verwachting neemt de raad hier op 28 september een besluit over.