Beeldvormende vergaderingen 5 april

Gepubliceerd op: 31 maart 2022 15:03

Op dinsdag 5 april zijn er twee beeldvormende vergaderingen. In vergadering 1 staan het landschapsontwikkelingsplan en de Lokale Adaptatie Strategie op de agenda. In vergadering 2 staat de Onderwijsvisie op de agenda. Bij beide vergaderingen is publiek welkom.

Beeldvormende vergadering 1

Locatie: De Ontmoeting, Achter 't Veer 20 in Geldermalsen

Landschapsontwikkelingsplan: start 20.00 uur

In april neemt de gemeenteraad een besluit over het landschapsontwikkelingsplan. Dit plan is een handvat om ruimtelijke ontwikkelingen landschappelijk verantwoord plaats te laten vinden. En het geeft inspiratie voor projecten om landschappelijke structuren te versterken. De gemeenteraad krijgt tijdens deze beeldvormende vergadering een toelichting op het plan.

Lokale Adaptatie Strategie: start 21.15 uur

In mei 2021 stelde de gemeenteraad de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vast. Dit is een strategie om schade door extreem weer te voorkomen. Extreem weer kan namelijk gevolgen hebben voor onder andere de gezondheid, infrastructuur en leefbaarheid. Op basis van de RAS ontwikkelde de gemeente ook een Lokale Adaptatie Strategie. Deze is gericht op de gemeente zelf en geeft aan hoe de plannen uit de RAS lokaal uitgevoerd worden.

Beeldvormende vergadering 2

Locatie: Yuverta mbo, Burg. Roozeveld van der Venlaan 7 in Geldermalsen

Onderwijsvisie: start 20.00 uur

De gemeente West Betuwe gaat een onderwijsvisie maken. Daarvoor is nu een startdocument klaar. Hierin staat op hoofdpunten wat er in de onderwijsvisie moet komen te staan. Het startdocument is samen met alle schoolbesturen in de gemeente gemaakt. De gemeenteraad krijgt tijdens deze beeldvorming meer uitleg over dit startdocument voor de onderwijsvisie.

Praat mee met de raad!

Wilt u in een van de beeldvormende vergaderingen van 5 april meepraten? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via griffie@westbetuwe.nl. Aanmelden kan tot maandag 4 april 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meepraten.