Beeldvormende vergaderingen 31 januari

Gepubliceerd op: 20 januari 2022 13:01

Op maandag 31 januari zijn er twee beeldvormende vergaderingen. In vergadering 1 staan de onderwerpen omgevingsvisie en beleidskader voor Klantprofiel 4 op de agenda. In vergadering 2 staan de onderwerpen kerkenvisie en welstandsbeleid op de agenda. Beide vergaderingen zijn digitaal en starten om 20.00 uur. Iedereen kan live meekijken via deze website.

Beeldvormende vergadering 1

20.00 uur | Omgevingsvisie

Vanaf 1 juli 2022 is (waarschijnlijk) de Omgevingswet actief. Hierin staan regels voor de ruimtelijke ontwikkeling. Deze wet maakt het makkelijker om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Door de komst van de Omgevingswet moet de gemeente West Betuwe ook een Omgevingsvisie vaststellen. Tijdens de beeldvormende vergadering krijgt de raad uitleg over de opgestelde visie.

21.00 uur | Beleidskader voor Klantprofiel 4

De gemeente West Betuwe maakt op dit moment een beleidskader voor het Klantprofiel 4. Dit is een groep inwoners van wie wordt ingeschat dat ze geen haalbare kansen op betaald werk hebben binnen een periode van 2 jaar. In het beleidskader staan richtlijnen hoe de gemeente handelt met betrekking tot deze doelgroep. Tijdens de beeldvormende vergadering geeft de raad input voor het beleid.

Beeldvormende vergadering 2

20.00 uur | Kerkenvisie

Door ontwikkelingen in de samenleving komen verschillende kerkgebouwen leeg te staan. Voor deze gebouwen moet een nieuwe invulling komen. Daarvoor maakt de gemeente West Betuwe een kerkenvisie. Tijdens de beeldvormende vergadering legt het college aan de raadsleden uit welke keuzes ze kunnen maken. Zo kan de raad wensen en kaders meegeven voor het beleid.

21.30 uur | Welstandsbeleid

In een eerdere beeldvormende vergadering over het welstandsbeleid zijn de thema's erfgoedbeleid, omgeving van monumenten en duurzaamheid in het welstandsbeleid toegelicht. Deze thema's zijn nu verder uitgewerkt. De raad kan op 31 januari voor deze thema's voorkeuren uitspreken. Om zo richting te geven aan het beleid.

Praat mee met de raad!

Wilt u in de digitale vergaderingen op 31 januari meepraten? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via griffie@westbetuwe.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 28 januari 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meepraten.