Beeldvormende avond op maandag 3 juni!

Gepubliceerd op: 28 mei 2019 21:30

Aankomende week is de vergadering verschoven naar maandagavond. Maandag 3 juni wordt een drukke politieke avond, waarop meerdere beeldvormende vergaderingen tegelijk plaatsvinden. Tijdens de beeldvormende avond krijgt de raad meer informatie over onderwerpen, zodat hierover later een weloverwogen besluit genomen kan worden in de raadsvergadering. Op 3 juni staan er in totaal zes verschillende onderwerpen op het programma:

20.00 uur – Raadszaal, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Onderwerp: Koepelnota openbare ruimte West Betuwe 2019/2023 | Beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2019/2023 | Water- en Rioleringsplan (WRP) West Betuwe 2019/2023

20.00 uur – Vergaderzaal, Kuipershof 4 in Geldermalsen

Onderwerp: Perspectiefnota West Betuwe 2020 | 1e Bestuursrapportage 2019 West Betuwe

20.00 uur – Commissiekamer 3, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Onderwerp: Stand van zaken met betrekking tot het West Betuws werken en de huisvesting

Wilt u over een van de onderwerpen in de beeldvormende bijeenkomsten inspreken? Neem dan voor vrijdag 31 mei 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Onderwerpen uit de raad

De openbare ruimte

Hoe de gemeente West Betuwe met het beheer van de openbare ruimte om wil gaan, wordt vastgelegd in de Koepelnota openbare ruimte. De openbare ruimte is er voor iedereen – inwoners én bedrijven – en zorgt voor sociale binding. Het is dé ontmoetingsplek van de gemeente. Voor de beleving binnen de gemeente is het onderhouden van deze openbare ruimte daarom ook erg belangrijk. Deze koepelnota biedt de kaders hiervoor: Wat houdt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in? Welke visie en strategie bestaan hiervoor? En hoe wordt dit concreet uitgevoerd?

Begraafplaatsen in de gemeente

De nieuwe gemeente West Betuwe beheert en onderhoudt wel 31 begraafplaatsen. De drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gingen op verschillende manieren met dat beheer en onderhoud om en er golden andere regels voor de uitgifte en het ruimen van graven. Ook bestonden er tussen die gemeenten verschillen in tarieven die bij rechthebbenden van graven in rekening werden gebracht. De gemeente wil nu tot één uniforme aanpak voor de gehele gemeente komen.

Praat mee in het raadspreekuur

Als inwoner van de gemeente kunt u een onderwerp dat (nog) niet op de agenda staat bij de raad onder de aandacht brengen. Dit kan tijdens het raadspreekuur, voorafgaand aan de beeldvormende vergaderingen. Wilt u hier op 3 juni gebruik van maken? Neem dan voor vrijdag 31 mei 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl om u aan te melden voor het raadspreekuur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.