Beeldvormende avond op 9 maart voor raad West Betuwe

Gepubliceerd op: 05 maart 2021 10:00

Op dinsdag 9 maart vergadert de raad beeldvormend over vier onderwerpen. Op de agenda staan huisvesting arbeidsmigranten, erfgoedbeleid, participatiebeleid en natuurbegraven. De onderwerpen zijn verdeeld over twee vergaderingen. Deze zijn beide digitaal en live te volgen via de website van de raad. Inwoners kunnen ook meedoen in de vergaderingen en met de raad in gesprek gaan.

De gemeenteraad vergadert voorlopig nog digitaal. Dit geeft inwoners ook de mogelijkheid om aanwezig te zijn in de vergaderingen. De raadsleden horen graag van hen hoe zij over de onderwerpen op de agenda denken. Praat daarom live mee in de digitale vergadering. Aanmelden kan tot 8 maart 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en het onderwerp.

De twee vergaderingen op 9 maart vinden tegelijkertijd plaats. In beide vergaderingen komen twee onderwerpen aan bod. Lees hieronder meer over deze onderwerpen.

Beeldvormende vergadering 1

20.00 – 21.15 uur | Natuurbegraven

Onder natuurbegraven verstaan we het begraven van mensen in een bestaand of te ontwikkelen natuurgebied. Dit wordt gedaan in een bepaalde dichtheid en zonder (of met eventueel een bescheiden) bovengronds zichtbare markering. De laatste rustplaats wordt vanzelf weer onderdeel van de natuur. In de vergadering van 9 maart krijgen de raadsleden meer informatie over natuurbegraven. En over de mogelijkheden hiervoor binnen de gemeente West Betuwe.

21.15 – 22.30 uur | Huisvesting arbeidsmigranten

In de gemeente West Betuwe werken veel arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat zij goed en veilig in de gemeente kunnen verblijven. Daarom moet er een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten komen. In september 2020 kreeg de raad hier al meer informatie over. De afgelopen tijd is veel input voor het nieuwe beleid verzameld. Dit presenteert het college op 9 maart aan de gemeenteraad. Mogelijke uitgangspunten voor het beleid worden met de raadsleden en andere geïnteresseerden besproken.

Beeldvormende vergadering 2

20.00 – 21.15 uur | Harmonisatie Erfgoedbeleid

Voor de gemeente West Betuwe moet een Erfgoedbeleid komen. Op dit moment is het Erfgoedbeleid van de drie oude gemeenten namelijk nog actief. Die drie worden geharmoniseerd tot een beleid voor de gemeente West Betuwe. Tijdens de vergadering op 9 maart worden verschillende beleidsvoorzetten gedaan voor archeologie, cultuurlandschap en gebouwd erfgoed. Het doel van de avond is om hierover de meningen van alle deelnemers in de vergadering te verzamelen.

21.15 – 22.30 uur | Participatiebeleid

Voor de gemeente West Betuwe worden een participatiebeleid en -verordening gemaakt. Deze gaan over alle vormen van participatie van inwoners bij het beleid en beheer van de gemeente. Inwoners kunnen een bijdrage leveren aan het proces dat aan de besluitvorming vooraf gaat. Maar ze kunnen ook actief een rol spelen in de uitvoering en evaluatie van het beleidsproces. Tijdens de vergadering op 9 maart haalt het college input op bij de deelnemers van de vergadering voor het participatiebeleid.