2 juli, laatste vergadering raad voor zomerreces! Start: 17.00 uur

Gepubliceerd op: 26 juni 2019 13:00

Perspectiefnota - bovenkant

Perspectiefnotaraad op 2 juli. START: 17.00 uur

Op dinsdag 2 juli vindt een bijzondere raadsvergadering plaats, namelijk de perspectiefnotaraad. LET OP: Deze vergadering begint al om 17.00 uur! In tegenstelling tot andere raadsvergaderingen, is aan deze raad geen oordeelsvormende vergadering voorafgegaan. In deze vergadering kan de raad daarom zowel een oordeel vormen als een besluit nemen over de perspectiefnota 2019.

Perspectiefnota 2019

In de 'Perspectiefnota 2019' heeft het college de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt en deze financieel toegelicht. Op basis daarvan kan de programmabegroting voor de gemeente West Betuwe voor 2020 en de volgende jaren worden opgesteld. Tijdens de raad van 2 juli kunnen de fracties van de gemeenteraad West Betuwe, met bijvoorbeeld amendementen, nog richting geven aan de perspectiefnota. Ook kunnen ze via algemene beschouwingen reageren op de plannen van het college en politieke uitspraken doen via moties. Zo geven ze het college kaders mee voor het opstellen van de begroting 2020, die tijdens de Begrotingsraad van 7 november wordt behandeld.

Perspectiefnota -onderkant

Perspectiefnotaraad

17.00 uur – Raadszaal, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Bekijk de agenda hier!


Richtlijn tijdsverloop behandeling 'Perspectiefnota 2019':

17.10 - 18.30u – Eerste termijn raad (max. 8 minuten spreektijd per fractie)
18.30 - 19.10u – Dinerpauze/schorsing
19.10 - 19.58u – Eerste termijn college (max. 8 minuten spreektijd per portefeuillehouder)
19.58 - 20.10u – Pauze/schorsing
20.10 - 21.00u – Tweede termijn raad (max. 5 minuten spreektijd per fractie)
21.00 - 21.10u – Pauze/schorsing
21.10 - 21.40u – Tweede termijn college (max. 5 minuten spreektijd per portefeuillehouder)
21.40 - 21.45u – Stemmingen

 

De perspectiefnotaraad is de laatste vergadering voor het zomerreces. De eerstvolgende avond van de raad vindt plaats op 3 september. Wilt u als eerste alle informatie over de avonden van de raad ontvangen? Volg ons dan nu ook op Twitter en Facebook!