Periode: 2021

Jaar geselecteerd: 2021

2023 2022 2021 2020

14 december: beeldvorming welstandsbeleid en transitievisie warmte

09 december 2021

Op dinsdag 14 december is de laatste beeldvormende vergadering van het jaar. De raad praat over twee onderwerpen: het welstandsbeleid en de transitievisie warmte.

Lees meer

Vergaderingen raad weer digitaal

16 november 2021

Na de persconferentie van vrijdag 12 november 2021 vergadert de gemeenteraad weer digitaal.

Lees meer

Oordeelsvorming 16 november: waar praat de raad over?

11 november 2021

Op dinsdag 16 november is een oordeelsvormende vergadering. De vergadering is digitaal en start om 20.00 uur. Lees hier waar de raad over praat.

Lees meer

Begroting 2022 en 2e Bestuursrapportage 2021

03 november 2021

Op dinsdag 9 november is de Begrotingsraad. Tijdens deze vergadering besluit de raad over hoe het geld van de gemeente in 2022 wordt ingezet. Bekijk hier overzichtelijke infographics.

Lees meer

2 november: Gebiedsmarketing, landschapsontwikkelingsplan en mobiliteitsagenda

28 oktober 2021

Op dinsdag 2 november vergadert de raad beeldvormend over gebiedsmarketing, het landschapsontwikkelingsplan en de mobiliteitsagenda.

Lees meer

Oordeelsvorming op 12 oktober

07 oktober 2021

Op dinsdag 12 oktober zijn er 2 oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden plaats in De Pluk en in de aula van De Lingeborgh. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering september

07 oktober 2021

Lees hier over de besluiten die de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe nam tijdens de raadsvergadering op 28 en 30 september.

Lees meer

Bomenbeheer op 12 oktober op agenda gemeenteraad West Betuwe

06 oktober 2021

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober praat de gemeenteraad onder andere over het bomenbeheer in de gemeente.

Lees meer

Inloopbijeenkomst 6 oktober over verkeerssituatie bij Hellouw

30 september 2021

Op woensdag 6 oktober organiseert de gemeente West Betuwe een inloopbijeenkomst over de verkeerssituatie bij Hellouw. Deze is in dorpshuis De Biskamp van 16.30 tot 21.00 uur.

Lees meer

Basisschoolleerlingen zijn raadslid voor een dag

30 september 2021

De uitvoeringen van Democracity zijn weer begonnen. Groep 7 leerlingen nemen in dit educatieve spel plaats op de stoelen van raadsleden. Om zo kennis te maken met de lokale politiek.

Lees meer

Samen een stad bouwen in de raadszaal

06 juli 2021

Vanaf september start de gemeente West Betuwe weer met het educatieve programma Democracity. Dit is een spel waarin leerlingen van groep 7 meer over democratie leren. In het spel nemen ze plaats in een echte raadszaal. Op de stoelen van de raadsleden. En samen bouwen ze aan hun eigen stad. De gemeenteraad nodigt alle basisscholen in de gemeente West Betuwe uit om hieraan deel te nemen.

Lees meer

Raadsvergadering 8 juli fysiek in de Lingeborgh

30 juni 2021

Op donderdag 8 juli is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe voor het zomerreces. Hierin bespreekt de raad de financiën van de gemeente. De raadsleden kijken terug op 2020, bekijken de stand van zaken in 2021 en blikken vooruit op 2022. Deze vergadering is langer dan een gewone raadsvergadering. Daarom begint de vergadering al om 17.00 uur. U kunt live meeluisteren.

Lees meer

16 juni: Raad West Betuwe in gesprek met inwoners over A2

09 juni 2021

Op woensdag 16 juni praat de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe over de ontwikkelingen in het project MIRT A2 Deil-Vught. Dit project gaat over de verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2. Tijdens de informatiebijeenkomst deelt het Programma A2 Deil-Vught de stand van zaken in het project en het proces voor het komende halfjaar. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te luisteren en praten. Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl. De bijeenkomst is digitaal en begint om 20.00 uur.

Lees meer

Oordeelsvormende vergaderingen op 8 juni

03 juni 2021

Op dinsdag 8 juni zijn er 2 oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn live te volgen. Wilt u aan het begin van de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 7 juni 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl.

Lees meer

Oordeelsvormende vergadering gaat verder op 18 mei

12 mei 2021

Dinsdagavond 11 mei waren twee digitale oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In beide vergaderingen stonden veel onderwerpen op de agenda. De raad kon niet alle onderwerpen op 11 mei bespreken. Daarom besloot de raad rond 22.30 uur om de vergaderingen te schorsen. De onderwerpen die nog niet behandeld zijn, schuiven door naar dinsdag 18 mei. Zo kan de gemeenteraad aan elk onderwerp genoeg aandacht besteden.

Lees meer

Oordeelsvorming op 11 mei: waar praat de raad over?

06 mei 2021

Op dinsdag 11 mei zijn er 2 oordeelsvormende vergadering. Deze vinden digitaal plaats. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn live te volgen. Wilt u aan het begin van de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 10 mei 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Lees meer

11 mei: Huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente West Betuwe

04 mei 2021

In de gemeente West Betuwe werken ongeveer 2.500 arbeidsmigranten. In het oogst- en plukseizoen zijn dit er zelfs nog 2.000 meer. Deze arbeidsmigranten hebben een plek nodig om tijdelijk te wonen. Daar stelt de gemeente een beleid voor op. Op dinsdag 11 mei praat de gemeenteraad hierover in een digitale oordeelsvormende vergadering. De raad nodigt inwoners en ondernemers uit om deze avond in te spreken over dit onderwerp.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 29 april: wat besloot de raad?

04 mei 2021

Op 29 april was de raadsvergadering van deze maand. Deze keer was het een korte agenda, met maar 3 onderwerpen. De vergadering was digitaal. Lees hier een korte terugblik.

Lees meer

Beeldvorming op donderdag 6 mei

30 april 2021

In verband met de Dodenherdenking vergadert de gemeenteraad volgende week op donderdag (6 mei). In de digitale beeldvormende vergaderingen praten raadsleden met inwoners en belanghebbenden over vier onderwerpen. Dit zijn: het sportbeleid, de uitvoeringsagenda bouwen aan sociale kracht, bestemmingsplan dijkversterking Tiel/Waardenburg en gebiedsmarketing. Lees hier meer over deze avond.

Lees meer

Praat mee over gebiedsmarketing in de gemeente West Betuwe

28 april 2021

Met gebiedsmarketing wil de gemeente West Betuwe haar gebied sterker en als één geheel op de kaart zetten. Het verduidelijkt de kwaliteiten van het gebied. En dat vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners, ondernemers, talenten en toeristen. Op donderdag 6 mei praat de gemeenteraad online met inwoners en stakeholders uit de gemeente over gebiedsmarketing. Wilt u ook meepraten? Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.

Lees meer

Het nieuwe sportbeleid van de gemeente West Betuwe

28 april 2021

De gemeente West Betuwe krijgt een nieuw sportbeleid. Op donderdag 6 mei spreken inwoners en sportverenigingen hierover met de gemeenteraad. Samen hebben ze het over de hoofdlijnen van dit beleid tijdens een beeldvormende vergadering. Deze vergadering start om 20.00 uur, is digitaal en live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Lees meer

Maand van de raad: mei

22 april 2021

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Eerst vinden de beeldvormende vergaderingen plaats. Daarna volgen oordeelsvormende vergaderingen. En aan het eind van de maand is de besluitvormende raadsvergadering. Lees hier welke onderwerpen er in de maand mei op de agenda staan. En wanneer u mee kunt praten en/of invloed kunt uitoefenen.

Lees meer

Oordeelsvorming op 13 april: waar praat de raad over?

08 april 2021

Op dinsdag 13 april is er 1 oordeelsvormende vergadering. Deze vindt digitaal plaats. De vergadering start om 20.00 uur en is live te volgen. Wilt u tijdens de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 12 april 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Lees meer

Wat besloot de raad op 30 maart

07 april 2021

Op 30 maart was de raadsvergadering van deze maand. Op de agenda stonden onder andere het participatiebeleid en inzameling van incontinentiemateriaal en luiers. De vergadering was door de coronamaatregelen digitaal. Lees hier een kort verslag.

Lees meer

Overlijden raadslid Adriaan Hakkert (CDA)

06 april 2021

Gisteren kregen wij het verdrietige bericht van het overlijden van raadslid Adriaan Hakkert op zondag 4 april. Een bericht waar we door zijn overvallen. In gedachten zijn we bij zijn vrouw, kinderen, vrienden en familie. We wensen hen veel sterkte toe met dit verlies.

Lees meer

Beeldvorming op dinsdag 6 april

01 april 2021

Op dinsdag 6 april staan er drie onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de stand van zaken van de interne organisatie van de gemeente West Betuwe, een mogelijke nieuwe gemeentewerf en de bestuurlijke agenda van Werkzaak. De onderwerpen zijn verdeeld over twee beeldvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats en zijn live te volgen.

Lees meer

Inwoners Hellouw en raadsleden in gesprek over rotonde

23 maart 2021

Vanavond gaan inwoners van Hellouw en de raadsleden met elkaar in gesprek. Ze praten over een mogelijke rotonde in het dorp. Hierbij hebben ze het over verschillende varianten. Aan het eind van de avond geven de inwoners hun voorkeur aan. Dit is geen definitief besluit. Maar de voorkeur van de inwoners van Hellouw neemt de gemeente mee in het verdere proces van de rotonde. Kijk vanavond vanaf 20.00 uur mee!

Lees meer

Waar praat de raad over op 16 maart?

11 maart 2021

Op dinsdag 16 maart zijn twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats. Ze starten allebei om 20.00 uur en zijn live mee te kijken. Wilt u tijdens de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 15 maart 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 2 maart

05 maart 2021

Op 2 maart was de raadsvergadering van de maand februari. Door de voorjaarsvakantie vond deze pas in maart plaats. Op de agenda stonden 6 onderwerpen waar de raad een besluit over moest nemen. Een van die onderwerpen was de beëdiging van Vic Bogerman als raadslid voor D66. Ook dienden de fracties Dorpsbelangen en de SGP allebei een motie vreemd aan de orde van de dag in. Lees hier een kort verslag van de vergadering en de besluiten die de raad nam.

Lees meer

Beeldvormende avond op 9 maart voor raad West Betuwe

05 maart 2021

Op dinsdag 9 maart vergadert de raad beeldvormend over vier onderwerpen. Op de agenda staan huisvesting arbeidsmigranten, erfgoedbeleid, participatiebeleid en natuurbegraven. De onderwerpen zijn verdeeld over twee vergaderingen. Deze zijn beide digitaal en live te volgen via de website van de raad. Inwoners kunnen ook meedoen in de vergaderingen en met de raad in gesprek gaan.

Lees meer

50 enthousiaste deelnemers cursus Politiek Actief

25 februari 2021

Op 25 maart start de cursus Politiek Actief in de gemeente West Betuwe. Hier was veel interesse voor. Alle 50 beschikbare plaatsen voor de cursus zijn gevuld. Aanmeldingen die nu nog binnenkomen, komen op de wachtlijst te staan.

Lees meer

Schrijf je nu nog in voor de gratis cursus Politiek Actief

22 februari 2021

Al 40 enthousiaste inwoners hebben zich aangemeld voor de cursus Politiek Actief die op 25 maart start. Tijdens 5 bijeenkomsten leren cursisten meer over de gemeente en de gemeentelijke politiek. Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerde inwoners uit de gemeente West Betuwe. Ook meedoen? Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 26 januari

28 januari 2021

Op 26 januari was de eerste raadsvergadering van 2021. Op de agenda stonden onder andere meerdere bestemmingsplannen, we hebben digitaal afscheid genomen van burgerlid Ed van Tellingen en er is gesproken over menstruatiearmoede. Lees hier een kort verslag van de vergadering en de besluiten die de raad nam.

Lees meer

Digitale beeldvorming op 2 februari voor raad West Betuwe

28 januari 2021

Op 2 februari bespreekt de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe twee onderwerpen in een beeldvormende vergadering. Op de agenda staan het definitieve bod RES en de Lokale Ruimtelijke Adaptatie. De vergadering is digitaal en live te volgen via de website van de gemeenteraad: www.gemeenteraad.westbetuwe.nl. Inwoners kunnen ook direct meepraten in de vergadering.

Lees meer

Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente West Betuwe

27 januari 2021

Op 25 maart start in de gemeente West Betuwe de cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. Ook is de cursus geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.

Lees meer

Jaar van de raad: 2020

06 januari 2021

In het jaar 2020 is veel gebeurd. De gemeenteraad begon aan haar tweede jaar als raad van de gemeente West Betuwe. De raadsleden benoemden een nieuwe griffier. Door de coronapandemie werden vergaderingen voor het eerst digitaal. Veel beleidsdocumenten uit de oude gemeente moesten in 2020 nog geharmoniseerd worden naar nieuw beleid voor de nieuwe gemeente. En de raad ging zoveel mogelijk met inwoners in gesprek over verschillende onderwerpen. Kijk met de raad terug op een veelbewogen jaar.

Lees meer